Vesiylioikeus 23.11.1994 228/1994

Puutavaran uitto - Uittosäännön muuttaminen - Puutteellinen kiinteistö ja ja omistajaselvitys - Menettely - Hakemuksen täydentäminen - Asian palauttaminen

Vahvistaessaan VYH:n hakemuksesta Kokemäenjoelle uuden uittosäännön
VEO oli todennut, että uittosäännön kumoamisella
valtiolle siirtyy uittoyhdistyksen omaisuutta, jonka omistuksesta
esitettyä selvitystä VEO ei pitänyt riittävänä. Koska
asiassa ei kuitenkaan myönnetty toisen alueisiin nykyistä suurempaa
oikeutta, VEO oli tutkinut hakemuksen ja määrännyt
omaisuusselvityksen tapahtuvaksi metsähallituksen ja uittoyhdistyksen
toimitsijain yhdessä vesioikeudelle tehtävän hakemuksen
perusteella.

VYO totesi perusteluissaan, että kysymys oli uittosäännön
muuttamisesta niin, että osa voimassaolevaan uittosääntöön
sisältyvistä alueista vapautui uiton käytöstä. Asian ratkaiseminen
edellytti yksityiskohtaisia selvityksiä omistajatietoineen
uiton käytössä olleista alueista ja niistä alueista, joita
vahvistettava uittosääntö tuli koskemaan tai jotka tulivat
vapautumaan uiton käytöstä, jotta VEO voisi päätöksessään yksilöidä
alueet. Yksiyiskohtainen selvitys oli tarpeen myös
siitä, olivatko uiton käytössä olleet alueet tulleet uittoyhdistykselle
omistus- vai käyttöoikeuksin, ennen kuin oli edellytyksiä
lausua omistusoikeuden siirtymisestä valtiolle, alueen
palautumisesta entiselle omistajalle tai omaisuuden jäämisestä
uittoyhdistykselle.

Näiden asioiden selvittäminen kuului hakemuksen vireille panijalle.
Koska VEO:n päätös tuli olemaan myös kiinteistön
saantokirja, omaisuusselvitystä ei voitu määrätä tehtäväksi
uuden uittosäännön vahvistamisen jälkeen. Koska VEO oli ratkaissut
asian vaatimatta hakijalta asian ratkaisemiseksi välttämättömiä
lisäselvityksiä ja koska asiassa ei ollut edellytyksiä
enemmälti arvioida VEO:n tekemän ratkaisun oikeellisuutta,
VYO kumosi VEO:n päätöksen kokonaisuudessaan ja palautti
asian VEO:lle uudelleen käsiteltäväksi. Laajennettu kokoonpano.
Äänestys 5-1. Vähemmistö olisi osaksi kumoten ja
muuttaen pysyttänyt VEO:n päätöksen uudeksi uittosäännöksi.
VesiL 5 luku 13 §
VesiL 5 luku 14 §
VesiL 5 luku 15 §
VesiL 5 luku 78 §
VesiL 22 luku 4 § 3 mom

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.