Vesiylioikeus 9.6.1994 135/1994

Vesistön kunnostaminen - Perkaamistyö - Ruoppausmassojen läjittäminen - Oikeus toiselle kuuluvaan alueeseen - Käyttöoikeuden myöntäminen

Järven kunnostamiseksi tehtävä ruoppaus on vesilain 2 luvun 1
§:n 1 momentissa tarkoitettu vesistön perkaamistyö, johon sovelletaan
saman luvun rakentamista koskevia säännöksiä ja myös
oikeus ruoppausmassojen sijoittamiseen toisen alueelle on ratkaistava
vesilain 2 luvun säännösten eikä vesilain 4 luvun 6
§:n 2 momentin erityissäännöksen mukaan. Viimeksimainittu koskee
vain vesilain 1 luvun 30 §:ssa tarkoitettua vesistöä haittaavan
esteen poistamista sekä kulkuväylää ja muuta vesiliikennealuetta.
Vesioikeuden päätös, jolla järven etelärannan
ruoppaushakemus oli hylätty sillä perusteella, ettei ruoppausmassoja
voitu kokonaisuudessaan sijoittaa sille vesialueelle,
jolle omistajien suostumus oli saatu eikä oikeutta maalle läjittämiseen
voitu vesilain 1 luvun 30 §:n 2 momentin ja 4 luvun
6 §:n 2 momentin nojalla antaa, kumottiin ja asia palautettiin
vesioikeudelle uudelleen käsiteltäväksi.
VesiL 2 luku 1 § 1 mom
VesiL 2 luku 7 §
VesiL 4 luku 6 § 2 mom

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.