Vesiylioikeus 29.4.1994 103/1994

Kantelu - Epäselvä ja puutteellinen päätös - Tilaan liittyvä etuus - Tilan ja alueen yksilöinti

VEO:n jätevesiluvan rantojen virkistyskäyttöhaittakorvauksia
koskevassa lainvoimaisessa korvausluettelossa mainittiin ainoastaan
A:n omistama tila a, vaikka A omisti vahinkoalueella
kolme muutakin tilaa b, c ja d. Katselmustoimituksen asiakirjoista
ja toimitusinsinööriltä saadusta selvityksestä ilmeni,
että tilan a kohdalle merkitty korvaus käsitti kaikkien neljän
tilan korvausratkaisun, jonka mukaan kolmen tilan osalta ei
määrätä korvausta, vaan ainoastaan yhden tilan osalta. Se tila,
jonka alueella korvauksen perusteena oleva kohde, virkistyskäytössä
oleva rakennus tontteineen, sijaitsi, ei ollut
tila a vaan b.

A, joka päätöksen jälkeen oli myynyt tilat b:stä pidättämäänsä
määräalaa lukuunottamatta, vaati kantelukirjelmällä korvauspäätöksen
oikaisemista.

VYO totesi, että kun vesilain mukainen korvaus on vesilain 1
luvun 9 §:n nojalla tila- ja aluekohtainen, vesioikeuden päätös
on omistajanvaihdosten kannalta epäselvä ja puutteellinen.
Sen vuoksi päätös tältä osin poistettiin. Koska asia oli hankitun
selvityksen nojalla selvä, VYO tilojen ostajaa kuultuaan
oikaisi päätöksen välittömästi asiaa vesioikeuteen palauttamatta.
Kun korvauksen perusteena ollut ranta-alue ja saunamökki
kuuluivat nykyään A:lle lohottuun määräalaan bb, VEO:n päätöksen
korvausluetteloa oikaistiin siten, että korvaus muutettiin
kuulumaan tilalle bb.
VesiL 1 luku 9 § Vrt. VesiL 11 luku 18 §
HPurkuL 2 § 1 mom 3 kohta
HPurkuL 10 § 3 mom

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.