Vaasan LO 6.5.1994 224/I

Perintö- ja lahjaverotus - Perusteiden muuttuminen - Asiavirheen korjaaminen - Veronjärjestely - Ottolapsi - Asianosaisen suostumus

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, voitiinko hallintomenettelylain
26 §:n nojalla virheellisesti toimitettu perintöverotuksen
oikaisu muuttaa perintöveronjärjestelyksi ja oliko
perintöveronjärjestely mahdollinen, kun perukirjassa perinnönjättäjän
veljen lapsiksi ilmoitetut henkilöt olivat todellisuudessa
ottolapsia, joilla ei ollut perintöoikeutta.
Perintöverolautakunta oli 26.2.1992 hallintomenettelylain
26 §:n nojalla oikaissut A:n jälkeen 29.8.1990 toimitettua
perintöverotusta siten, että B:lle ja C:lle verotettavaksi
vahvistetut perintöosuudet poistettiin ja koko A:n perintö
vahvistettiin verotettavaksi D:n perintönä, koska B ja C
eivät olleet A:n perillisiä. D vaati lääninoikeudessa
oikaisupäätöksen kumoamista ja perintöverotuksen palauttamista
perintöverolautakunnalle, koska katsoi oikaisupäätöksen
olevan hallintomenettelylain vastainen. Koska D ei ollut
antanut hallintomenettelylain 26 §:n 2 momentissa tarkoitettua
suostumusta tapahtuneen asiavirheen oikaisemiseksi,
lääninoikeus katsoi, ettei oikaisua mainitun lain 26 §:n
nojalla olisi saanut tehdä.
Lääninoikeus otti kuitenkin välittömästi tutkittavakseen,
onko oikaisu voitu toimittaa perintöveronjärjestelynä.
Perukirjassa oli ilmoitettu, että B oli vainajan veljentytär
ja C vainajan veljenpoika. Perintöverolautakunnalle perukirjan
ainoana liitteenä jätetystä A:n sukuselvityksestä ei
ollut käynyt ilmi, että B ja C olivat 31.12.1979 saakka
voimassa olleen ottolapsilain mukaisia ottolapsia, joilla ei
ole perintöoikeutta ottovanhempiensa sukulaisiin nähden.
C oli 2.9.1991 päivätyllä kirjeellä pyytänyt perintöverolautakunnalta
perintöveron palauttamista ja B 10.9.1991
päivätyllä kirjeellä veronjärjestelyn toimittamista heidän
tultuaan tietoisiksi, etteivät he ole perillisiä A:n jälkeen.
Koska perintöverotuksen jälkeen perintöverotuksen perusteet
olivat muuttuneet, olisi perintöverolautakunnan tullut
oikaista perintöverotusta toimittamalla perintöveronjärjestely.
Koska D on A:n ainoa perillinen ja koska tästä johtuva
perintöverotuksen oikaisu on toimitettava perintöveronjärjestelynä,
ei valituksenalaisen oikaisupäätöksen lopputulosta
ollut muutettava. Vaatimus oikaisupäätöksen kumoamisesta
hylättiin.
PerVL 25 § 1 mom
PerVL 56 §
PerVL 59 §
HallintomenettelyL 26 §
Laki ottolapsista (5.6.1925/208) 4 § 2 ja 3 mom
Laki lapseksiottamisesta 33 § (19.1.1979/32)
Laki lapseksiottamisesta 56 § (8.2.1985/153)
KHO:n päätös T:1188, A:24.4.1996: Lääninoikeuden
päätös ja perintöverolautakunnan oikaisupäätös
kumottu ja asia palautettu lääninverovirastolle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.