Uudenmaan LO 10.6.1994 953/2

Omaishoidon tuki - Kunnan harkintavalta - Sosiaalilautakunnan antamat yleisohjeet

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, voiko kunta rajoittaa omaishoidon
tuen maksamisen vain ensimmäiseen hoitoisuusryhmään
kuuluville henkilöille, jotka eivät ole säännöllisesti opetus-
ja työkeskuksessa, päivähoidossa, koulussa, päivä- tai
viikkosairaalassa tai muussa vastaavassa paikassa.
Sosiaalilautakunta on katsonut A:n vuonna 1979 syntyneen
lapsen tarvitsevan vammaisuutensa takia jatkuvaa, ympärivuorokautista
hoitoa. Sosiaalilautakunta ei kuitenkaan ole
myöntänyt A:lle omaishoidon tukea, koska lapsi on päivisin
koulussa.
Lääninoikeus katsoi, ettei A:n oikeutta tuen saamiseen
olisi pitänyt rajoittaa sosiaalilautakunnan yleisohjeilla
sillä perusteella, että lapsi on päivisin koulussa, ennen
kuin lautakunta on selvittänyt, onko lapsen hoidon ja huolenpidon
tarve tämän vuoksi vähentynyt niin olennaisesti,
ettei lapsen voitaisi katsoa kuuluvan ensimmäiseen hoitoisuusryhmään.
Koska sosiaalilautakunnan ei olisi tullut
mainitsemallaan perusteella hylätä A:n hakemusta, lääninoikeus
kumosi lautakunnan päätöksen ja palautti asian lautakunnalle
uudelleen käsiteltäväksi.
SosiaalihuoltoL 27 a §
SosiaalihuoltoL 27 b §
A omaishoidon tuesta 6 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.