Uudenmaan LO 10.6.1994 947/2

Kotipalvelu ja omaishoidon tuki - Kunnan harkintavalta - Sosiaalilautakunnan antamat yleisohjeet

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, voiko kunta päättää, ettei
määräaikaista vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden
kotihoidontukea koskevaa sopimusta jatketa, koska perheen
tulot ylittävät sosiaalilautakunnan asettaman tulorajan.
Perheelle oli suoritettu sosiaalihuoltoasetuksen 9 §:n
1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua kotihoidontukea määräaikaisen
sopimuksen perusteella viimeksi ajalta 1.10.1992-
31.3.1993. Sopimusta ei ollut uusittu määräajan päättymisen
jälkeen, koska perheen bruttotulot ylittivät sosiaalilautakunnan
tuen maksamiselle asettaman tulorajan.
Lääninoikeus katsoi, että sosiaalilautakunnan on päättäessään
kotihoidon tuen myöntämisestä ollut tutkittava hakemuskohtaisesti,
onko hoidettava täyttänyt sosiaalihuoltoasetuksen
9 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetut tuen saamisen
edellytykset ja onko hänelle kunnan sosiaalihuollon
toteuttamissuunnitelman mukaisten määrärahojen perusteella
ollut oikeus tuen saamiseen. Asiaa ei siten olisi pitänyt
ratkaista pelkästään sosiaalilautakunnan määrittelemien
tulorajojen perusteella. Lääninoikeus kumosi tämän vuoksi
sosiaali- ja terveysjaoston päätöksen ja ottamatta välittömästi
ratkaistavakseen, oliko valittajille myönnettävä
heidän hakemansa kotihoidon tuki ajalle 1.4.-30.6.1993,
palautti asian jaostolle uudelleen käsiteltäväksi. Koska
kotihoidon tukea koskeva viranhaltijan päätös oli ollut
jaoston käsiteltävänä 1.7.1993, jolloin sosiaalihuoltolain
omaishoidon tukea koskevat säännökset ovat tulleet voimaan,
jaoston olisi joka tapauksessa tullut käsitellä asia myös
omaishoidon tukea koskevana vaatimuksena.
SosiaalihuoltoL 17 § 1 mom 3 kohta
SosiaalihuoltoL 27 a §
L sosiaalihuoltolain muuttamisesta (1365/92) voimaanpano-
säännös SosiaalihuoltoA 9 § 1 mom 3 kohta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.