Uudenmaan LO 6.5.1994 720/2

Kunnallisasia - Päätöksentekojärjestys - Vaali

Oikeuskysymyksenä asiassa oli sen ratkaiseminen, oliko
peruskoulun johtajan valinta opettajien keskuudesta suoritettava
kunnallislain 27 vai 28 §:n mukaista päätöksentekojärjestystä
noudattaen.
Vaalin, jossa äänet olivat menneet ehdokkaina olleiden
kahden opettajan välillä tasan, ja sitä seuranneen arvonnan
perusteella johtokunta oli valinnut kahden koulun yhteiseksi
johtajaksi A:n. Ehdokkaana ollut opettaja B valitti
asiassa ja katsoi, että kysymyksessä oli ollut johtajan
määrääminen peruskoululain 18 §:n 2 momentin mukaisesti
ja päätöksentekojärjestyksenä olisi siten tullut
käyttää kunnallislain 27 §:n mukaista menettelyä. Kunnanhallitus
hylkäsi B:n valituksen.
Myös lääninoikeus hylkäsi B:n valituksen ja totesi perusteluina,
että peruskoululain 18 §:n 2 momentin mukaan johtaja
valitaan opettajien keskuudesta. Valittavaa johtajaa
koskevista erityisistä kelpoisuusvaatimuksista ei ole erikseen
säädetty sen jälkeen, kun asetuksella n:o 176/91 kumottiin
peruskouluasetuksen 16 §, joka sisälsi erityiset
määräykset virkakelpoisuuden ja virkasuhteen laadun huomioon
ottamisesta johtajaa valittaessa. Kuitenkin ilman
eri säännöksiäkin johtajan valinnassa oli otettava huomioon
muun muassa opettajan mahdollisimman hyvä soveltuvuus
koulun johtajan tehtävään. Kysymys oli henkilön valitsemisesta
määrättyyn asemaan ja siten henkilövaalin muodossa
tapahtuvasta päätöksenteosta. Päätös oli tullut tehdä
kunnallislain 28 §:ssä säädettyä menettelyä noudattaen.
PeruskouluL 18 § 2 mom
KunL 27 §
KunL 28 §
KunL 139 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.