Turun ja Porin LO 16.6.1994 625/2

Toimeentulotuki - Velkajärjestely - Käytettävissä oleva tulo - Velka

Toimeentulotukilaskelmassa ei voida tulojen vähennyksenä
ottaa huomioon summaa, jonka hakija on velkojiensa hyväksymän
maksusuunnitelman mukaan vapaaehtoisesti sitoutunut
kuukausittain suorittamaan velkojilleen.
Toimeentulotukea hakeneet puolisot olivat tehneet eräiden
velkojensa hoitamisesta maksusuunnitelman, jonka velkojat
olivat hyväksyneet. Tehty sovintoratkaisu ei koskenut kaikkia
puolisoiden velkojia. Maksusuunnitelmassa ei oltu turvattu
perheelle välttämättömien elantokustannusten rahoitusta.
Järjestely poikkesi näiltä osin yksityishenkilön
velkajärjestelystä annetun lain mukaisesta tuomioistuimen
vahvistettavasta järjestelystä ja maksusuunnitelmasta. Perheellä
ei ollut oikeutta toimeentulotukeen, vaikka heille
ei maksusuunnitelman mukaisen suorituksen jälkeen jäänyt
riittävästi tuloja toimeentulotukilaskelman mukaisiin hyväksyttäviin
menoihin.
SosiaalihuoltoL 30 §
SosiaalihuoltoL 32 §
VNp toimeentulotuen yleisistä perusteista 838/1983
L yksityishenkilön velkajärjestelystä 5 § 1 mom
L yksityishenkilön velkajärjestelystä 11 §
L yksityishenkilön velkajärjestelystä 38 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.