Lapin LO 29.11.1994 1172

Kunnallisasia - Talousarvio - Määräraha

Onko valtuuston talousarvion hyväksymistä koskeva päätös
lainvastainen sillä perusteella, että talousarvioon ei ollut
säästösyistä hyväksytty kaikkia niitä menomäärärahoja, jotka
kunnan oli kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen
mukaan maksettava kunnan palveluksessa olevalle henkilöstölle.
Valtuusto oli hyväksynyt vuoden 1994 talousarvioon määrärahat
kunnan henkilöstön palkkaukseen 13 prosenttia kunnallisen
yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan laskettua pienempinä.
Muutoksenhakijat olivat lausuneet, että kunnallislain 80 §:n
2 momentin mukaan talousarvioon oli otettava varainhoitovuoden
menot ja tulot. Saman pykälän 4 momentin mukaan talousarvion
menojen ja tulojen oli oltava tasapainossa. Valtuusto
ei ollut tehnyt päätöstä kunnan henkilöstön vähentämisestä.
Kunnan oli näin ollen maksettava virka- ja työehtosopimusten
mukaiset palkat. Kun näin oli, valtuusto oli hyväksynyt talousarvion,
johon ei ollut otettu määrärahoja kaikkia tiedossa
olevia palkkausmenoja varten eivätkä talousarvion menot ja
tulot olleet tasapainossa.
Kunnan selityksen mukaan kunnassa oli käytössä käyttötalous-,
investointi- ja rahoitusosat käsittävä niin sanottu raamibudjetti,
jossa valtuusto osoitti tulosalueittain menomäärärahat
ja asetti tulosalueille tavoitteet. Raamibudjetissa talousarvion
määrärahoja ei yksilöity tarkasti niiden määrän ja käyttötarkoituksen
perusteella, vaan niiden yksityiskohtaisemman
määrittelyn teki toimeenpaneva viranomainen tulosalueittain
talousarvion sanallisten perustelujen ja tulostavoitteiden mukaan.
Lisäksi varainhoitovuoden tulojen ja menojen tasapaino
toteutettiin pienentämällä käyttömenoja käytettävissä olevien
tulojen puitteisiin. Henkilöstön palkkausmenojen pienentäminen
sen suuruisiksi, kuin valtuusto oli hyväksyessään talousarvion
päättänyt, voitiin toteuttaa muutoinkin kuin henkilökuntaa vähentämällä.
Lääninoikeus katsoi, että kun otettiin huomioon kunnan talousarvion
edellä sanottu rakenne ja se seikka, ettei valtuuston
talousarvion hyväksymistä koskevalla päätöksellä ollut ratkaistu
eikä voitukaan ratkaista kysymystä siitä, oliko kunta
velvollinen maksamaan henkilöstölleen palkkauksen kunnallisessa
yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa sovitun suuruisena
vai ei, valtuuston päätöstä ei ollut näytetty sillä tavoin
virheelliseksi, että se olisi ollut edellä mainittujen säännösten
mukaan kumottava.
KunL 80 § 2 mom
KunL 80 § 4 mom
KunL 139 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.