Hämeen LO 16.12.1994 924/2

Ennakkoperintä - Ennakonpidätys - Palkka - Varsinainen työpaikka - Päiväraha - Majoittumiskorvaus

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, onko T:n kaupungista olevan X Oy:n toimitettava ennakonpidätys sisaryhtiönsä P:n kaupungista olevan Y Oy:n palveluksesta lomautettuina oleville X Oy:n palvelukseen kuudeksi kuukaudeksi palkatuille työntekijöille maksamistaan päivärahoista ja majoittusmiskustannusten korvauksista.

Lääninverovirasto oli X Oy:n ennakkoratkaisuhakemukseen antamassaan päätöksessä katsonut, että päivärahoista ja majoittumiskustannusten korvauksista ei ole toimitettava ennakonpidätystä, mikäli työntekijöiden työsuhde työkomennuksen ajan säilyy Y Oy:n palveluksessa. Lääninveroviraston verotusasiamies valitti päätöksestä lääninoikeuteen.

Ennakkoratkaisuhakemuksessa on käynyt ilmi, että T:n kaupungissa sijaitsevan X Oy:n tarkoituksena on ollut ottaa palvelukseensa komennusmiehiksi 15-20 P:n kaupungissa sijaitsevan samaan konserniin kuuluvan sisaryhtiönsä Y Oy:n työntekijää kuuden kuukauden ajaksi. Kyseiset komennusmiehet ovat olleet lomautettuina Y Oy:stä. Heidän vakituinen asuntonsa ja perheensä ovat P:n kaupungissa ja he ovat T:n kaupungissa majoitettuna hotelliin. Komennusmiehet käyttävät X Oy:n palveluksessa Y Oy:n omistamia henkilökohtaisia työkalujaan. X Oy korvaa Y Oy:lle komennusmiehistä aiheutuneet hallintokulut sekä korvaukset työkalujen käytöstä.

Lääninoikeudelle verotusasiamiehen valituksen johdosta antamassaan vastineessa X Oy on selittänyt, että konsernin toiminnot on organisoitu tuotteittain viiteen liiketoimialaan. Kullakin liiketoimialalla on konsernin sisäinen hallitus. Jokaisen liiketoimialan hallituksen puheenjohtajana toimii X ja Y Oy:n osakekannan omistava Z Oy:n toimitusjohtaja. X Oy:n keskushallinto ohjaa ja valvoo myös yksiköiden toimintaa. Yksiköiden on toiminnassaan noudatettava samoja konsernin henkilöstöpoliittisia ohjeita, joihin kuuluu myös yksiköiden työn tasaaminen vajaatyöllisyystilanteissa. X Oy ei ole vaikuttanut henkilöstövalintoihin, vaan Y Oy on määrännyt, ketkä lomautetuista siirtyvät työskentelemään T:n kaupunkiin.

Lääninoikeus hyväksyi verotusasiamiehen valituksen ja katsoi, että X Oy:tä on kerrotuissa oloissa työn tilapäisyydestä huolimatta pidettävä puheena olevien työntekijöiden työnantajana ja X Oy:n T:n kaupungissa sijaitsevaa tuotantolaitosta heidän varsinaisena työpaikkanaan. Työntekijöille maksettuja päivärahoja ja majoittumiskustannusten korvauksia on siten pidettävä heille maksettuina ennakkoperintälain 4 §:n mukaisina palkkoina, joista on toimitettava ennakkonpidätys.

EPL 4 §
EPL 17 §

Vrt. KHO 1978 II 620

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.