Hallinto-oikeuden päätöksiä: 1993

Tulossivut

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-113

Vesiylioikeus 31.12.1993 275/1993
Viranomaisen puhevalta - Ympäristönsuojelulautakunnan puhevallan siirto kunnanhallitukselle - Valituksen peruuttaminen
Vesiylioikeus 22.12.1993 262/1993
Rikosasia - Menettely - Asioiden yhteenkuuluvuus - Vahingonkorvaus vanhentuneesta rikoksesta
Uudenmaan LO 21.12.1993 1744/6
Ennakkoperintä - Ennakonpidätyksen toimittaminen
Turun ja Porin LO 21.12.1993 1196/2
Hallintopäätös - Hallintomenettely - Määräaika - Oikeuden menettäminen - Viranomaisen neuvontavelvollisuus - Pienyrittäjä - Vuosilomaraha
Pohjois-Karjalan LO 17.12.1993 872
Perintö- ja lahjaverotus - Perintöverotuksen kohteena oleva omaisuus - Kuolemanvaraislahja - Lahjanluonteinen sopimus
Vesiylioikeus 16.12.1993 259/1993
Jäteveden johtamislupa - Turvetuotanto - Vesilain soveltamisala - Vesiasia - Korvausvelvollisuus - Korvattava vahinko - Pöly
Vesiylioikeus 15.12.1993 256/1993
Jäteveden johtaminen maahan - Asumisjätevedet - Maahan imeytys - Maasuodatus - Tärkeä pohjavesialue - Pohjaveden pilaamiskielto
Uudenmaan LO 2.12.1993 1641/6
Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksu - Tulonhankkimismeno
Kuopion LO 30.11.1993 448/II
Maksuunpano - Korotus - Veronkanto - Palautus - Tutkijalautakunta - Ennakonpalautus
Kuopion LO 30.11.1993 447/II
Etuosto-oikeus - Kunta - Kiinteistö - Apportti - Käyttötarkoitus - Yhdyskuntarakentaminen - Osayleiskaava - Rakennuskaava
Hämeen LO 29.11.1993 1324/1
Lahjaverotus - Veronhuojennus - Ennakkotiedon sitovuus
Keski-Suomen LO 26.11.1993 1097
Kunnallisasia - Käräjäoikeuden lautakunta - Kokoonpano
Vesiylioikeus 24.11.1993 236/1993
Lupaa edeltävän vahingon tutkiminen luvan yhteydessä - Menettely - Asioiden yhdistäminen - Tutkimatta jättäminen
Vesiylioikeus 23.11.1993 240/1993
Vesistön säännöstely - Korvausvelvollisuus - Edellyttämätön vahinko - Rannan kuluminen - Toimenpidevelvoite vai rahakorvaus - Eduntasoitus - Hyödyn huomioon ottaminen - Puolitoistakertainen korvaus - Turvallisuussyy
Vesiylioikeus 16.11.1993 231/1993
Voimalaitos - Korvausvelvollisuus - Syy-yhteys - Routavaurio - Rakennuksen perustusten painuminen - Toimenpidevelvoite vai rahakorvaus - Korvauksen sovittelu - Eduntasoitus
Vesiylioikeus 12.11.1993 225/1993
Jäteveden johtaminen - Turvetuotanto - Lupaedellytykset - Etuoikeusjärjestys - Tosiasiallinen kuormitus
Turun ja Porin LO 11.11.1993 1047/2
Vammaispalvelu - Kuljetuspalvelut - Maksu - Asiakasmaksu - Palvelumaksu
Pohjois-Karjalan LO 9.11.1993 727
Toimeentulotuki - Asumiskustannukset - Kiinteistövero
Vesiylioikeus 9.11.1993 221/1993
Rakentaminen vesistöön - Koskimelontarata - Lupaedellytykset - Yleinen tarve - Intressivertailu - Luonnonsuojeluarvo - Koskiensuojelulaki
Turun ja Porin LO 2.11.1993 593/1
Ylimääräinen muutoksenhaku - Kantelu - Rakennusjärjestys - Ilmoitusmenettely - Talousrakennus
Tulossivut

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-113

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.