Vesiylioikeus 23.12.1992 297/1992

Tutkimuslupa - Ympäristönsuojelulautakunnan päätösvallan siirtäminen - Vapaakuntakokeilu - Hallinnollinen pakko - Pohjaveden muuttamiskielto

Tutkimuslupaa koskevan asian päätösvallan siirtäminen YSL:lta
ympäristönsuojelusihteerille oli tapahtunut kaupunginvaltuuston
lainvoimaisesti hyväksymällä ympräristötoimen johtosäännöllä.
Koska tutkimuslupa-asiassa ei ole kysymys hallinnollisen
pakon käyttämisestä, vaikka lupapäätös velvoittaakin alueen
omistajan sallimaan tutkimusten suorittamisen alueellaan,
päätösvallan siirtäminen oli tapahtunut laillisesti ja ympäristönsuojelusihteerillä
oli ollut oikeus ottaa pohjavesivarojen
selvittämistä koskeva kaupungin tutkimuslupapyyntö ratkaistavakseen.
VYO kumosi ja poisti VEO:n ratkaisun, jolla
ympäristönsuojelusihteerin antama tutkimuslupapäätös oli kumottu
ja poistettu YSL:n käsiteltäviin ja ratkaistaviin asioihin
kuuluvana.

Asia ratkaistiin VYO:ssa välittömästi. Kun asiassa oli ilmennyt,
että pohjavesitutkimusten suorittamisesta oli aiheutunut
ja aiheutuu veden saannin vaikeutumista vesihuoltoyhtymän kaivosta
ja tutkimusten suorittaminen siten olisi ristiriidassa
vesilaissa säädetyn pohjaveden muuttamiskiellon kanssa, ympäristönsuojelusihteerin
tutkimuslupapäätös kumottiin ja tutkimuslupapyyntö
hylättiin. Samana päivänä annetulla virka-apupäätöksellä
(D:1992/119) VYO pysytti VEO:n päätöksen, jolla
kaupunki oli määrätty lopettamaan pohjaveden koepumppaus ja
pidättäytymään siitä, kunnes kaupunki on saanut pohjaveden
pumppaamiseen vesioikeuden lainvoimaisen luvan.
VesiL 1 luku 18 § 1 mom
VesiL 1 luku 31 §
L vapaakuntakokeilusta 4 § 2 mom

HE 54/88

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.