Vaasan LO 3.12.1992 613/I

Henkilökohtaisen tulon verotus - Kokonaistulosta valtionverotuksessa ja kunnallisverotuksessa tehtävät vähennykset - Velkojen korot - Vakituisen asunnon hankkimisesta aiheutuneiden velkojen korot - Muiden korkojen vähentäminen - Velkojen korkojen vähennysoikeuden rajoitukset

Aviopuolisot A ja B olivat hankkineet huoneiston hallintaan
oikeuttavat osakkeet vuonna 1972, josta lukien huoneistoa oli
käytetty perheen vakituisena asuntona. Vuonna 1988, kun puolisoilla
ei enää ollut vakituisen asunnon hankkimisesta tai
perusparantamisesta aiheutuneita velkoja, osti A puolisoltaan
B:ltä tämän omistaman osuuden huoneistosta. Osa kauppahinnasta
sovittiin maksettavaksi siten, että A otti yksin vastattavakseen
puolisoiden yhteisiä velkoja, jotka pankin antamien
todistusten mukaan olivat velkojen korkojen vähentämisoikeuden
rajoittamisesta verotuksessa annetussa laissa tarkoitettuja
niin sanottuja muita velkoja. Kyseistä osakehuoneistoa
käytettiin olosuhteiden muuttumatta perheen vakituisena asuntona
kaupan jälkeenkin.
Lääninoikeus katsoi, etteivät vastattavaksi otetut velkaosuudet
olleet käyttötarkoitukseltaan kaupan johdosta muuttuneet
A:n oman tai perheen vakituisen asunnon hankkimisesta aiheutuneiksi
veloiksi, ja että maksettuja korkoja oli pidettävä
verovuonna 1988 edellä mainitun lain 2 §:ssä ja verovuonna
1989 tulo- ja varallisuusverolain 89 §:ssä tarkoitettuina
niin sanottuina muina korkoina. Verovuosi 1988.
Verovuosi 1989.
Laki velkojen korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa 2 §
Tulo- ja varallisuusverolaki 89 § (29.12.1988/1240)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.