Uudenmaan LO 15.9.1992 1229/2

Sosiaalipalveluista perittävät maksut - Lasten päivähoitomaksu - Maksu poissaolon ajalta - Vanhemman poikkkeava työaika - Alhaisempi kuukausimaksu

Oikeuskysymyksenä oli vanhemman poikkeavasta työajasta
aiheutuvan viikoittaisen poissaolopäivän vaikutus päivähoitomaksuun.
Sosiaalilautakunta oli päättänyt päivähoidosta perittävistä
maksuista muun ohella seuraavaa: "Kun lapsi on vanhemman
tai muun huoltajan vuoro- tai osa-aikatyön tai opiskelun
vuoksi päivähoidosta jatkuvasti kuukausittain poissa
enemmän kuin kymmenen toimintapäivää kalenterikuukaudessa,
maksuna peritään 75 prosenttia kuukausimaksusta."
Lapsen äiti oli osittaisella hoitovapaalla siten, että
hän työskenteli viikoittain neljänä päivänä. Lapsi oli
viikoittain poissa päivähoidosta yhden päivän.
Sosiaalilautakunnan jaosto ei alentanut päivähoitomaksua,
koska työstä johtuvista poissaolopäivistä hyvitettiin sosiaalilautakunan
periaatepäätöksen mukaan vain silloin,
kun poissaolopäiviä oli enemmän kuin kymmenen kalenterikuukaudessa.
Lääninoikeus katsoi, että jaoston noudattama kymmenen
poissaolopäivän vähimmäisedellytys ei perustunut sosiaalipalveluista
perittävistä maksuista annettuun asetukseen.
Päivähoitomaksu oli perittävä poissaolopäivien
määrä huomioon ottaen säädettyä alhaisempana. Lääninoikeus
kumosi päätöksen ja palautti asian jaostolle uudelleen
käsiteltäväksi.
A sosiaalipalveluista perittävistä maksuista 17 § (613/90)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.