Turun ja Porin LO 10.12.1992 1241/2

Elatusapu - Elatusvelvollisuus - Laiminlyönti - Ulkomaalainen - Elatustuki - Suorittamisen edellytykset

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, tuleeko sosiaalilautakunnan
maksaa elatustukea lapselle, jonka entisessä Neuvostoliitossa
asuvan isän kaikista ansiotuloista pidätettiin määrätty osa
elatusapuna lasta varten. Rahansiirto samoin kuin elatusavun
maksaminen entisestä Neuvostoliitosta Suomeen asiaa siellä
hoitavan viranomaisen toimesta oli mahdoton.
Lapsen isän elatusvelvollisuus perustui Moskovan kaupungin
Kirovin alueen kansanoikeuden antamaan päätökseen, jonka mukaan
elatusvelvollisen kaikista ansiotuloista 1/4 pidätettiin
lapsen elatusta varten. Pidätettyjä elatusapumaksuja ei voitu
kuitenkaan välittää Suomeen entisen Neuvostoliiton ulkomaanvaluutan
puutteen vuoksi. Elatusvelvollinen ei ollut laiminlyönyt
elatusavun maksamista lapselleen. Elatusvelvollisen
ansiotuloista pidätettävän elatusavun määrä perustui hänen
maksukykyynsä ja entisen Neuvostoliiton yleiseen palkka- ja
elintasoon. Elatusavun määrä oli Suomen markoiksi vaihdettuna
vähäisempi kuin Suomessa lapsen elatuksen turvaamisesta annetun
lain nojalla maksettavan elatustuen määrä.
Lääninoikeus katsoi, että lapsella oli oikeus saada Suomessa
maksettavan elatustuen määrän ja elatusvelvollisen ansiotuloista
pidätetyn elatusavun määrän erotus elatustukena ja
palautti asian sosiaalilautakuntaan uudelleen käsiteltäväksi.
Asiakirjoissa sosiaali- ja terveyshallituksen lausunto.
L lapsen elatuksen turvaamisesta 2 § 2 kohta
L lapsen elatuksen turvaamisesta 2 § 4 kohta
L lapsen elatuksen turvaamisesta 6 § 4 kohta
L lapsen elatuksen turvaamisesta 7 §
L lapsen elatuksen turvaamisesta 8 §
L lapsen elatuksen turvaamisesta 9 § 1 mom
Mattila: Elatustuen myöntäminen kansainvälisluontoisissa
tapauksissa LM 1985 s. 482-509
Ulkomainen tuomio elatustukiratkaisun perustana LM 1986
s. 21-37
Savolainen: Kolme kommenttia LM 1985 s. 1063-1065
Ulkomainen tuomio elatustukiratkaisun perustana LM 1986
s. 540-560
Vrt. ULO 12.3.1992 T:268/2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.