Turun ja Porin LO 19.10.1992 868/3

Lahjaverotus - Lesken hallintaoikeus asuntoon - Hallintaoikeudesta luopuminen - Perinnönjako

Oikeuskysymyksenä oli, onko lesken katsottava antaneen lahjan
perillisille, kun ositus ja perinnönjako toimitettiin kuolinpesässä,
jonka varojen arvosta oli perintöverotuksessa vähennetty
leskellä perintökaaren 3 luvun 1 a §:n 2 momentin nojalla
asuntoon olleen hallintaoikeuden arvo.
Perintöverolautakunta oli 15.2.1988 toimitetussa perintöverotuksessa
vähentänyt hallintaoikeuden arvon viran puolesta
kuolinpesän varoista. Sittemmin perintöverolautakunnan tietoon
oli tullut, että pesässä oli 28.8.1987 toimitettu ositus
ja perinnönjako, jossa asuinkiinteistö oli jaettu.
Perintöverolautakunta on 21.11.1990 toimittamassaan lahjaverotuksessa
katsonut, että leski oli luopunut hallintaoikeudestaan
ja että perillinen oli näin saanut leskeltä lahjan.
Lääninoikeus kumosi lahjaverotuksen. Hallintaoikeuden katsottiin
syntyvän leskelle suoraan lain nojalla. Perinnönjakoon
suostumisen ei katsottu muodostavan sellaista erillistä hallintaoikeudesta
luopumista, jota on pidettävä lahjana puolison
perillisille.
PerVL 18 § 1 mom
PK 3 luku 1 a § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.