Turun ja Porin LO 8.9.1992 407/1

Jätehuoltoasia - Ympäristön roskaaminen - Proomun pohja - Puhdistaminen kunnan toimesta - Jätehuoltolain soveltaminen taannehtivasti

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, voiko ympäristönsuojelulautakunta
jätehuoltolain 33 §:n nojalla velvoittaa kunnan poistamaan
sen alueella sijaitsevalle rannalle 1960-luvulla uponneen
proomun pohjan.
Proomun pohja oli noin 20 metriä pitkä ja 5-8 metriä leveä.
Se oli uponnut ranta-alueelle eikä pohjalle ollut löytynyt
omistajaa. Pohja oli pahoin hajonnut ja siitä aiheutui haittaa
veneliikenteelle, minkä lisäksi se aiheutti ympäristössä
maiseman rumentumisena, epäsiisteytenä ja viihtyisyyden vähenemisenä
ilmenevää haittaa yleiselle ja yksityiselle edulle.
Ympäristönsuojelulautakunta oli velvoittanut kunnan jätehuoltolain
33 §:n 4 momentin nojalla poistamaan pohjan ranta-alueelta
määräajassa.
Lääninoikeus katsoi, että ranta-alue, jolle proomun pohja oli
uponnut, oli roskaantunut jätehuoltolain tarkoittamalla tavalla.
Koska jätehuoltolakiin ei sisälly säännöstä, jossa
roskaantuminen olisi rajattu tarkoittamaan vain lain 1.4.1979
tapahtuneen voimaantulon jälkeen aiheutettua roskaantumista,
ympäristönsuojelulautakunta oli voinut ryhtyä jätehuoltolain
mukaisiin toimenpiteisiin roskaantuneen alueen puhdistamiseksi.
Roskaantumisen aiheuttajaa ei ollut saatu selville
eikä roskaantunut alue sijainnut jätehuoltolain tarkoittamalla
taaja-asutusalueella. Alue ei myöskään ollut jätehuoltolain
11 §:n 2 momentissa tarkoitettua aluetta. Lääninoikeus
katsoi, että ympäristönsuojelulautakunta oli voinut
määrätä kunnan puhdistamaan roskaantuneen alueen ja hylkäsi
kunnan ympäristönsuojelulautakunnan päätöksestä tekemän valituksen.
JätehuoltoL 7 §
JätehuoltoL 32 §
JätehuoltoL 33 § 4 mom
Asiakirjoissa ympäristöministeriön lausunto
KHO:n päätös T:1974, A:24.5.1993: Ei muutosta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.