Keski-Suomen LO 3.12.1992 1201

Kunnallisasia - Valitusoikeus - Valitusviranomainen - Virkaehtosopimus

Missä järjestyksessä oli haettava muutosta koulun johtokunnan päätökseen, jolla muutettiin koulun työsuunnitelmaa opettajien palkan tarkistusten johdosta.

Virkaehtosopimuksen perusteella koulun käytettävissä oli opettajien palkkauksen tarkistamiseen taannehtivasti 1.5.1991 lukien neljä palkkaluokkaa. Johtokunta päätti 28.4.1992 muuttaa koulun lukuvuosien 1990-1991 ja 1991-1992 työsuunnitelmia jakamalla palkkaluokat opettajille. E:n valitettua päätöksestä kunnanhallitukselle, se siirsi asian lääninoikeuden käsiteltäväksi.

Lääninoikeus totesi, että peruskoululain 12 §:n 1 momentin mukaan peruskoulussa on koululautakunnan alainen johtokunta, joka saman lain 30 §:n 3 momentin mukaan hyväksyy koulun lukuvuosittaisen työn järjestämistä varten opetussuunnitelmaan perustuvan työsuunnitelman, johon sisällytettävistä asioista säädetään asetuksella. Peruskouluasetuksen 30 §:n mukaan työsuunnitelma sisältää muun muassa määräykset opettajien viikottaisista opetustunneista, mutta ei määräyksiä opettajien palkkauksesta. Peruskoululain 74 §:n 1 ja 4 momentin säännökset huomioon ottaen palkkaluokkien jakamisessa oli näin ollen kyse päätöksestä, johon haettiin muutosta kunnallislain mukaisesti. Kun kysymys ei ollut johtokunnan lakimääräisistä tehtävistä, tehtiin valitus asiassa kunnallislain 63 §:n 2 momentin ja 141 §:n 2 momentin säännökset huomioon ottaen kunnanhallitukselle, jonka ei olisi siten tullut siirtää asiaa lääninoikeudelle.

Viivytysten välttämiseksi lääninoikeus otti asian kuitenkin käsiteltäväkseen palauttamatta sitä kunnanhallitukselle.

Kunnallisen opetusalan virkaehtosopimuksen 1992-1993, liitteen 3, 7a §:n mukaan tarkistettiin yläasteen koulun taito- ja taideaineiden opettajan palkkaluokka vaativan opetustarvikkeiden ja koneiden hankinnan, varastoinnin ja hoitotyön johdosta. Palkkaluokkien tarkistaminen tarkoitti palvelussuhteen ehtojen tarkistamista ja kysymys siitä, oliko johtokunta tarkistanut palkkaluokat virkaehtosopimuksen määräysten mukaisesti, koski virkaehtosopimuksen tulkintaa. Johtokunnan päätökseen ei siten saanut kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:n mukaan hakea valittamalla muutosta. Tämän vuoksi lääninoikeus jätti valituksen tutkimatta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.