Hämeen LO 14.12.1992 1098/1

Etunimen muutos - Valitustie - Lääninoikeuden asiallinen toimivalta

Kirkkoherranvirasto oli hylännyt A:n nimilain 32 c §:n säännösten nojalla tekemän ilmoituksen etunimiensä muuttamisesta. Kihlakunnan rekisteritoimisto hylkäsi A:n kirkkoherranviraston päätöksestä tekemän oikaisuvaatimuksen, koska ilmoitettua uutta etunimeä oli nimilain 32 b §:n 1 momentin säännökset huomioon ottaen pidettävä sopimattomana etunimeksi. Rekisteritoimiston päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa päätökseen tyytymätön oli osoitettu hakemaan siihen muutosta lääninoikeudelta.

A:n valituksen johdosta antamassaan päätöksessä lääninoikeus totesi, ettei väestökirjalaissa ja nimilaissa ole säännöksiä muutoksenhausta väestökirjalain 22 a §:ssä tarkoitettuun rekisteritoimiston ratkaisuun etunimen muuttamista koskevassa asiassa. Kun otetaan lisäksi huomioon lääninoikeuslain 2 §:n 1 momentin 1 kohdan ja muutoksenhausta hallintoasioissa annetun lain 6 §:n säännökset, olisi valitus rekisteritoimiston kyseisestä päätöksestä pitänyt tehdä sille ylemmälle hallintoviranomaiselle, jonka alainen päätöksen tehnyt viranomainen on, eli lääninhallitukselle. Lääninoikeus jätti valituksen tutkimatta ja siirsi sen virkateitse lääninhallituksen käsiteltäväksi.

L väestökirjahallinnosta 2 § 3 mom
HValL 2 §
HValL 13 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.