Keski-Suomen LO 12.12.1991 1134

Ennakkoperintä - Työnantajan sosiaaliturvamaksu - Myyntiasiamies - Palkka

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, ovatko hautakivien myyntiasiamiehille maksetut palkkiot ennakkoperintälain 4 §:ssä tarkoitettuja palkkoja, joista on suoritettava työnantajan sosiaaliturvamaksu.

Lääninverovirasto ilmoitti ennakkoratkaisunaan osakeyhtiö A:lle, että yhtiön oli suoritettava hakemuksessa mainituille myyntiasiamiehille maksetuista palkkioista työnantajan sosiaaliturvamaksu.

Yhtiö lausui valituksessaan, että palkkiot eivät ole ennakkoperintälain 4 §:ssä tarkoitettua palkkaa vaan saman lain 6 §:n mukaisia palkkioita, joista ei ole suoritettava työnantajan sosiaaliturvamaksua. Myyntiasiamiesten toiminta on verrattavissa kirja- ja lehtiasiamiesten toimintaan. Näiden palkkioista ei ole korkeimman hallinto-oikeuden kannan mukaan suoritettava työnantajan sosiaaliturvamaksua.

Lääninverovirasto totesi selityksessään muun ohessa, että myyntiasiamiesten toimintaan ei liity riittävästi yritystoiminnan yleisiä tunnusmerkkejä, taloudellista riskiä, toiminnan yleisyyttä ja työn suorittamisen itsenäisyyttä. Vaikka asiamiesten toimintaa ei yhtiön taholta hakemuksen mukaan valvotakaan, heidän on katsottava toimivan yhtiön lukuun. Ennakkoperintälain mukainen palkan määritelmä ei edellytä työn johtoa ja valvontaa. Myytävien tuotteiden laadullakin on merkitystä asiassa. Hautakivet ovat yksilöllisempiä tuotteita, ja tilaajien valinta sekä toivomukset joudutaan ottamaan huomioon. Myyntiasiamiehet joutuvat lisäksi neuvottelemaan valmistajan kanssa paitsi myytävästä tuotteesta myös toimitusajasta ja -paikasta.

Lääninoikeus hylkäsi yhtiön valituksen. Yhtiöllä on eri puolilla Suomea useita kymmeniä sivutoimisia hautakivien myyntiasiamiehiä. Näiden on esitetyn selvityksen perusteella katsottava toimineen asiamiehen tehtävässä yhtiön lukuun. Tehtävän suorittamiseen ei ole liittynyt merkittävää pääoman sijoittamista tai muuta taloudellista riskiä. Toimintaa ei ole muutoinkaan näytetty harjoitetun sellaisin muodoin, että asiamiesten voitaisiin katsoa toimineen tehtävässä itsenäisinä yrittäjinä. Myyntipalkkiot ovat ennakkoperintälain 4 §:n mukaista palkkaa, josta on suoritettava työnantajan sosiaaliturvamaksu.

EnnakkoperintäL 4 §
Työnantajan sosiaaliturvamaksuL 1 §
Työnantajan sosiaaliturvamaksu L 2 §

KHO:n päätös 10.3.1993 taltionumero 770. Hakijan lupahakemus hylätty.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.