Hallinto-oikeuden päätöksiä: 1990

Vesiylioikeus 31.12.1990 231/1990
Virka-apu - Turkistarhaus - Pohjaveden pilaamisen ehkäiseminen - Asianosaisen kuuleminen
Turun ja Porin LO 20.12.1990 874/2
Veroluokitus - Metsäveroluokitus - Veroluokituskartta - Metsämaan kuvio - Vähimmäiskoko
Vesiylioikeus 19.12.1990 219/1990
Riita-asia - Menettely - Asian vireilläolon päättyminen - Oikeus esittää näyttöä - Asian palauttaminen
Kuopion LO 19.12.1990 493/I
Ennakkoperintä - Työnantajan sosiaaliturvamaksu - Tilityksen myöhästyminen
Kuopion LO 18.12.1990 490/I
Kunnallisasia - Esteellisyys - Kunnanhallitus - Luottamushenkilö
Pohjois-Karjalan LO 11.12.1990 884
Perintöverotus - Perintöosuuden arvo - Vähennykset perintöosuudesta - Perintöveron määrä - Veroluokka - Uskollinen palvelija
Pohjois-Karjalan LO 30.11.1990 857
Leimavero - Lainhuudatusleimavero - Leimaveron palauttaminen - Lahjanluontoinen kauppa - Leimaveroprosentti
Pohjois-Karjalan LO 30.11.1990 855
Ennakkoperintä - Ennakonpidätys - Tilittämisen laiminlyönti - Korotus - Veronlisäys - Työntekijän hankkima sijainen - Työnantajan vilpitön mieli
Kuopion LO 29.11.1990 468/I
Ennakonpidätys - Pidätystodistus - Veroennakon käyttäminen - Valitusoikeus - Maksuunpanovalitus
Kuopion LO 28.11.1990 462/I
Ennakkoperintä - Kommandiittiyhtiö - Jaettava yhtiö - Puolitettava henkilöyhtiö - Erikseen verotettava verovelvollinen
Oulun LO 28.11.1990 957/I
Korko - Viivästyskorko - Julkisoikeudellinen saatava
Uudenmaan LO 27.11.1990 1631/III
Perintö- ja lahjaverotus - Eloonjäänyt puoliso - Tasinkoa koskeva ilmoitus - Ositus - Tasinko-omaisuus
Uudenmaan LO 23.11.1990 1618/III
Elinkeinotulon verotus - Tulon jaksottaminen - Käyttöomaisuus - Arvopaperi - Asunto-osake
Kuopion LO 21.11.1990 574/II
Verotusmenettely - Henkilökohtaisen tulon verotus - Veroilmoitusvaatimuksen muuttaminen - Perhekohtaiset vähennykset - Vakituisen asunnon korko - Kokonaistulosta tehtävät vähennykset
Vaasan LO 20.11.1990 2403/III
Vammaispalvelu - Tukitoimi - Asunnon muutostyöt - Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet - Yläraja korvaukselle - Ohje
Vesiylioikeus 15.11.1990 191/1990
Riita-asia - Vireillepano - Kanne - Haaste - Ehdottomat prosessinedellytykset - Menettelyvirhe - Tutkimatta jättäminen
Hämeen LO 12.11.1990 914/I
Henkilökohtaisen tulon verotus - Satunnainen myyntivoitto - Oman asunnon luovutus - Omistusaika
Vesiylioikeus 9.11.1990 188/1990
Maa-ainesten ottaminen - Soran ottaminen - Pohjaveden muuttamiskielto - Pohjaveden pilaamiskielto - Luvan myöntämisen esteet
Hämeen LO 9.11.1990 1011/III
Pienyrittäjän vuosilomaraha - Työssäolo
Uudenmaan LO 8.11.1990 1522/III
Ennakkoperintä - Ennakonpidätys - Sosiaaliturvamaksu - Tilityksen myöhästyminen - Veronlisäys - Korotus - Pankkilakko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.