Hakutulos - Korkeimman oikeuden ennakkopäätökset

Sivun oikeassa laidassa olevalta listalta voit kohdistaa hakusi toiseen aineistoon. Hakuosumien määrä näkyy suluissa aineiston nimen jäljessä.

Hakutermillä “laillisuusperiaate” löytyi 80 hakuosumaa.

Hakutulokset

1-40 41-80

KKO:2014:7
Rahankeräysrikos - Pyramidipeli
Laillisuusperiaate - Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate
Rikosten yhtyminen - Lainkonkurrenssi - Toissijaisuuslauseke
KKO:2018:36
Teollisoikeusrikos
Tavaramerkki - Yhteisön tavaramerkki
Mallioikeus - Yhteisömalli
Laillisuusperiaate - Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate
KKO:2015:22
Liikennerikos - Liikenneturvallisuuden vaarantaminen
Laillisuusperiaate - Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate
Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen rikosasiassa
KKO:2016:53
Työrikos - Työsyrjintä
Virkarikos - Virkavelvollisuuden rikkominen
KKO:2018:90
Virkarikos - Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen
Laiminlyöntirikos
Laillisuusperiaate - Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate
KKO:2019:44
Maksuvälinepetos
Laillisuusperiaate - Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate
KKO:2021:4
Räjähdesäännösten rikkominen
Laillisuusperiaate - Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate
KKO:2021:71
Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen rikosasiassa
Laillisuusperiaate - Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate
Rikosuhrimaksu
KKO:2007:77
Ajokielto
Rangaistava teko - Laillisuusperiaate
KKO:2013:12
Huumausainerikos
Lääkerikos
Laillisuusperiaate - Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate
Eurooppaoikeus
KKO:2013:55
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen
Tahallisuus - Olosuhdetahallisuus
Laillisuusperiaate - Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate
KKO:2019:102
Ympäristörikos - Ympäristön turmeleminen
Laillisuusperiaate
KKO:2021:79
Rangaistuksen määrääminen - Yhdistelmärangaistus
Laillisuusperiaate
KKO:2004:81
Maankäyttö- ja rakennuslaki
Rakentamisrikkomus
Rangaistava teko - Laillisuusperiaate
KKO:2004:109
Petos
Rangaistava teko - Laillisuusperiaate
Rikoksentekijän luovuttaminen
KKO:2008:105
Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate
Pakkotila
Eurooppaoikeus
KKO:2013:50
Laiton uhkaus
Syyteoikeus
Laillisuusperiaate - Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate
Sananvapaus
KKO:2015:30
Asianajaja - Valvonta
Esteellisyys
Laillisuusperiaate
KKO:2015:41
Työrikos - Työsyrjintä
Työsopimus - Yksityisyyden suoja työelämässä
KKO:2018:63
Menettämisseuraamus - Rikoksentekovälineen arvon menettäminen - Rikoksentekovälineen menettäminen
KKO:2019:104
Sotilasrikos - Palvelusrikos
Seksuaalirikos - Seksuaalinen ahdistelu
Tuomioistuimen toimivalta - Asiallinen toimivalta
Rangaistava teko - Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate
KKO:2020:87
Huumausainerikos - Törkeä huumausainerikos
Laillisuusperiaate - Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate - Taannehtivuus
Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen
KKO:1998:159
Rangaistava teko - Laillisuusperiaate
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen
KKO:2002:11
Velallisen rikos - Velallisen epärehellisyys
Rikokseen osallisuus - Rikoksen tekijä
Rangaistava teko - Laillisuusperiaate
KKO:2003:58
Väärennys
KKO:2004:75
Hätävarjelu
Virkarikos - Virkavelvollisuuden rikkominen
Asianomistaja
Syyteoikeus
KKO:2005:136
Yksityiselämän suoja
Sananvapaus
Vahingonkorvaus - Korvattava vahinko: henkinen kärsimys
KKO:2006:52
Vesiliikennerikkomus
Rangaistava teko - Laillisuusperiaate
Oikeudenkäyntimenettely - Seulontamenettely
KKO:2007:67
Törkeä kätkemisrikos
Törkeä rahanpesu
Törkeä veropetos
Rangaistava teko - Laillisuusperiaate
KKO:2008:86
Kotirauhan rikkominen - Tekstiviesti
KKO:2008:100
Ehdonalainen vapaus - Jäännösrangaistus
Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate - Taannehtivuus
Pakkolaitos - Koko rangaistuksen suorittaminen vankilassa
Rikosoikeuden ajallinen ulottuvuus - Lievemmän lain periaate
KKO:2010:7
Ampuma-ase - Ampuma-aserikos
Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapito
Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate
KKO:2010:14
Luvaton terveydenhuollon ammattitoimen harjoittaminen
Laillisuusperiaate - Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate
KKO:2010:79
Merioikeus - Hyvän merimiestaidon laiminlyönti - Merilain säännösten rikkominen
Laillisuusperiaate - Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate
Tuomioistuimen päätösvaltaisuus
KKO:2012:37
Lahjuksen antaminen
Rikosten yhtyminen
Laillisuusperiaate - Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate - Taannehtivuus
KKO:2014:12
Rangaistuksen määrääminen - Valvontarangaistus - Muuntaminen vankeudeksi - Törkeä velvollisuuksien rikkominen
KKO:2014:37
Merenkulun ympäristönsuojelulaki - Öljypäästömaksu
Merioikeus - Oikeudenkäynti merijutussa
Oikeudenkäyntimenettely - Prekluusio
KKO:2018:46
Työrikos - Työsyrjintä
KKO:2018:49
Alkoholi - Alkoholirikos
Euroopan unionin oikeus
KKO:2018:81
Yksityiselämän suoja - Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen
Sananvapaus
Hakutulokset

1-40 41-80

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.