EYT:1970:78

Toimielin: Euroopan yhteisöjen tuomioistuin
Käsittelypäivämäärä:
R 1971:487

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Johdatus yhteismarkkinaoikeuteen. Jyväskylä 1993.
Tekijä: Aaltonen - Saarinen - Waismaa
Sivut: 101
Intellectual Property, Developing Countries and the Law and Policy of the European Union: Towards Postcolonial Control of Development. Helsinki 2017.
Tekijä: Acquah Daniel Opoku
Sivut: 190
Kilpailulainsäädännön vaikutus sopimusten pätevyyteen. Turku 1998.
Tekijä: Aine Antti
Sivut: 28
Tavaroiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Alanen Jouni
Sivut: 26, 199, 217
Kilpailuoikeus. Jyväskylä 2004.
Tekijä: Alkio - Wik
Sivut: 323, 324
Kilpailuoikeus. 2. p. Hämeenlinna 2009.
Tekijä: Alkio - Wik
Sivut: 383, 384
EY ja EY-oikeus. Hki 1994.
Tekijä: Allgårdh - Jacobsson - Norberg
Sivut: 242
Law and Community in the New Landscape: Critical Perspectives on Audiovisual Sport Coverage in the European Union. Helsinki 2014.
Tekijä: Alén-Savikko Anette
Sivut: 181, 182, 183
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2001
Tekijä: Carle Johan
Sivut: 627
EU-oikeuden perusteet. Jyväskylä 1997.
Tekijä: Eerola - Mylly - Saarinen
Sivut: 213
EU-oikeuden perusteet. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Eerola - Mylly - Saarinen
Sivut: 242
Free and Open Source Software Licensing and the Mystery of Licensor´s patents. Helsinki 2017.
Tekijä: Haapanen Anna
Sivut: 110, 111
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1992
Tekijä: Haarala Soili
Sivut: 1135
Immateriaalioikeuden oppikirja. 3. p. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Haarmann Pirkko-Liisa
Sivut: 19
Immateriaalioikeus. 4. p. Jyväskylä 2006.
Tekijä: Haarmann Pirkko-Liisa
Sivut: 24
Immateriaalioikeus. 5. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Haarmann Pirkko-Liisa
Sivut: 26, 102
Tekijänoikeus & lähioikeudet. 2. p. Jyväskylä 1999.
Tekijä: Haarmann Pirkko-Liisa
Sivut: 31
Tekijänoikeus ja lähioikeudet. 3. p. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Haarmann Pirkko-Liisa
Sivut: 40
Tekijänoikeus. 2. p. Liettua 2016.
Tekijä: Harenko - Niiranen - Tarkela
Sivut: 183
Tekijänoikeus. Kommentaari ja käsikirja. Porvoo 2006.
Tekijä: Harenko - Niiranen - Tarkela
Sivut: 10, 156
Tietokoneohjelmien tekijänoikeudellisesta suojasta. Turku 1998.
Tekijä: Hollmén Sakari
Sivut: 56
Markkinoinnin eurooppaoikeutta. Hki 1990.
Tekijä: Huuskonen - Manninen - Tommila
Sivut: 77
Creating EU Copyright Law: Striking a Fair Balance. Turenki 2019.
Tekijä: Jongsma Daniël
Sivut: 114, 115
Teollisoikeudellisia kirjoituksia XI. Toim. Katariina Sorvari. Turku 2010.
Tekijä: Joukas Janne
Sivut: 39
Eurooppaoikeus. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Joutsamo - Aalto - Kaila - Maunu
Sivut: 29, 478, 502, 507
Eurooppaoikeus. 3. p. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Joutsamo - Aalto - Kaila - Maunu
Sivut: 33, 421, 448, 454
EU Maastrichtin jälkeen. Hki 1995.
Tekijä: Joutsamo Kari
Sivut: 14
Euroopan yhteisö - eurooppaoikeus. 2. p. Tampere 1991.
Tekijä: Joutsamo Kari
Sivut: 166, 174
Yritys eurooppalaisessa oikeusyhteisössä. Toim. Petri Helander, Juha Lavapuro ja Tuomas Mylly. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Kaila Heidi
Sivut: 677
Tekijänoikeudet yliopistotutkimuksessa ja -opetuksessa. Helsinki 2006.
Tekijä: Kontkanen Pirjo
Sivut: 23
Tavaramerkki ja toiminimi. Toim. Taina Pihlajamäki, Essi Pokela ja Kirsi Ruuhonen. Vantaa 2010.
Tekijä: Kuuttinen Matti-Pekka
Sivut: 174
Teoksessa Eurooppa tänään. Hki 1992.
Tekijä: Lahtinen - Wager
Sivut: 89, 96, 99
The law and practice and the administration system of justice in the EEC-Nordic region. Ed. by Zacharias Sundström. Vammala 1992.
Tekijä: Lang John Temple
Sivut: 83
The Relevant Geographic Market and the Assessment of a Dominant Market Position in EC and Finnish Competition Law. Turku 1997.
Tekijä: Laurila Hanna
Sivut: 64, 66
EU:n ja Suomen kilpailuoikeus. 2. p. Vilna 2012.
Tekijä: Leivo - Leivo - Huimala - Huimala
Sivut: 646, 860
Teollisoikeudet osana yrityksen strategiaa yhdentyvillä markkinoilla. Hki 1994.
Tekijä: Mansala Marja-Leena
Sivut: 150
Kartellit Suomen ja EY:n kilpailuoikeudessa. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Mentula Arttu
Sivut: 171
Immateriaalioikeudet kansainvälisessä kaupassa. Toim. Tuomas Mylly. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Mylly Tuomas
Sivut: 35
Intellectual Property and European Economic Constitutional Law. Vaajakoski 2009.
Tekijä: Mylly Tuomas
Sivut: 263, 486, 487, 493
Patenttioikeuden ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden välinen ristiriita eurooppaoikeudessa. Turku 1995.
Tekijä: Mylly Tuomas
Sivut: 55, 65
Teollisoikeudellisia kirjoituksia II. Toim. Ari Saarnilehto. Turku 1997.
Tekijä: Mylly Tuomas
Sivut: 3
Verotus. 2010.
Tekijä: Nieminen Martti
Sivut: 430
Teollisoikeudellisia kirjoituksia I. Toim. Ari Saarnilehto. Turku 1995.
Tekijä: Nieminen Tuula
Sivut: 68
Missbruk av dominerande ställning i EG-rätten och patent. Åbo 1999.
Tekijä: Nyberg Hanna
Sivut: 41, 44, 45, 47, 48, 51, 59
Patenttioikeus. 2. p. Jyväskylä 2008.
Tekijä: Oesch - Pihlajamaa
Sivut: 62
Patenttioikeus. Keksintöjen suoja. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Oesch - Pihlajamaa
Sivut: 45
Patenttioikeus. 3.p. Tallinna 2014.
Tekijä: Oesch - Pihlajamaa - Sunila
Sivut: 48
EU-kilpailuoikeus. Helsinki 2005.
Tekijä: Ojala Marjo
Sivut: 75, 414, 479
EU-kilpailuoikeus. 2. p. Porvoo 2011.
Tekijä: Ojala Marjo
Sivut: 92, 443, 517
Johdatus immateriaalioikeuteen. Helsinki 2014.
Tekijä: Pihlajarinne Taina
Sivut: 24
Toisen tavaramerkin sallittu käyttö. Helsinki 2010.
Tekijä: Pihlajarinne Taina
Sivut: 194
Tunnusmerkin suoja verkkotunnuskäytössä. Helsinki 2009.
Tekijä: Pihlajarinne Taina
Sivut: 163
Valtion korvausvastuusta eurooppaoikeudessa. Hki 1994.
Tekijä: Puustinen Seppo
Sivut: 58, 112
Euroopan unionin oikeus. 2. p. Vilna 2020.
Tekijä: Raitio - Tuominen
Sivut: 363, 397, 417, 418, 419
Euroopan Unionin oikeuden periaatteet ja perusvapaudet. Helsinki 2017.
Tekijä: Raitio Juha
Sivut: 128, 138
Euroopan unionin oikeus. Vilna 2016.
Tekijä: Raitio Juha
Sivut: 353, 378, 406, 407
Eurooppaoikeuden perusteet. Helsinki 1998.
Tekijä: Raitio Juha
Sivut: 100
Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat. Hämeenlinna 2006.
Tekijä: Raitio Juha
Sivut: 298, 342, 362, 363, 365
Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat. 2. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Raitio Juha
Sivut: 347, 394, 416, 417, 419
Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat. 3. p. Vilna 2013.
Tekijä: Raitio Juha
Sivut: 383, 432, 452, 453, 455
Kilpailuoikeudellinen vuosikirja 2005. Toim. Arttu Mentula. Helsinki 2006.
Tekijä: Raitio Juha
Sivut: 181
Oikeustiede. Jurisprudentia. XXIX. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Raitio Juha
Sivut: 341
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1995
Tekijä: Rajala Katariina
Sivut: 656
Yritys eurooppalaisessa oikeusyhteisössä. Toim. Petri Helander, Juha Lavapuro ja Tuomas Mylly. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Rosas Allan
Sivut: 803
Levitysoikeuden raukeaminen. Hki 1996.
Tekijä: Ryhänen Tiina
Sivut: 9, 12
Euroopan integraatio ja sosiaalinen sopimusoikeus. Toim. Thomas Wilhelmsson ja Katariina Kaukonen. Jyväskylä 1993.
Tekijä: Salokannel Marjut
Sivut: 494, 495
The Finnish Alcohol Monopoly and the European Integration. Helsinki 1993.
Tekijä: Savia Elena
Sivut: 178
Teoksessa Eurooppa tänään. Hki 1992.
Tekijä: Suni Lisbe
Sivut: 122
The Rules of Evidence in Private Enforcement of the EU Competition Law. Helsinki 2020.
Tekijä: Tan Xiaowen
Sivut: 123, 124
Teollisoikeudellisia kirjoituksia VII. Toim. Ari Saarnilehto. Turku 2006.
Tekijä: Tervo Kalle
Sivut: 127
Eurooppaoikeuden oikeustapausharjoituksia. Tampere 1994.
Tekijä: Töllikkö - Kiema
Sivut: 56, 133, 136
Yritysoikeus. 4.p. Liettua 2020.
Tekijä: Villa - Airaksinen - Alén-Savikko - Bärlund - Jauhiainen - Kaisanlahti - Knuts - Kuoppamäki - Kymäläinen - Mähönen - Pihlajarinne - Raitio - Viitanen
Sivut: 885
Yritysoikeus. 3. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Villa - Airaksinen - Bärlund - Jauhiainen - Kaisanlahti - Knuts - Kuoppamäki - Kymäläinen - Mähönen - Pihlajarinne - Raitio - Rissanen - Viitanen - Wilhelmsson
Sivut: 865
Määräävän markkina-aseman kontrollointi. Jyväskylä 2001. SLY 228.
Tekijä: Virtanen Pertti
Sivut: 488, 525
Beyond Patent Pools: Patent Thickets, Transaction Costs, Self-Regulation and Competition. Helsinki 2013.
Tekijä: Vuorinen Jarkko
Sivut: 109
Immateriaalioikeudet yhdentyvässä Euroopassa. Toim. Kari Mäkinen, Rainer Oesch ja Ben Rapinoja. Hki 1996.
Tekijä: Waldén Jorma
Sivut: 79, 80

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.