EYT:1980:270

Toimielin: Euroopan yhteisöjen tuomioistuin
Käsittelypäivämäärä:
R 1982:329

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
EU:n yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa. Hki 1995.
Tekijä: Aalto - Joutsamo - Pimiä
Sivut: 33
Johdatus yhteismarkkinaoikeuteen. Jyväskylä 1993.
Tekijä: Aaltonen - Saarinen - Waismaa
Sivut: 17
EY ja EY-oikeus. Hki 1994.
Tekijä: Allgårdh - Jacobsson - Norberg
Sivut: 126
Nordic Perspectives on European Financial Integration. Ed. by Pekka Timonen. Hki 1992.
Tekijä: Bernitz Ulf
Sivut: 188
EU-oikeuden perusteet. Jyväskylä 1997.
Tekijä: Eerola - Mylly - Saarinen
Sivut: 135
EU-oikeuden perusteet. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Eerola - Mylly - Saarinen
Sivut: 153
Creating EU Copyright Law: Striking a Fair Balance. Turenki 2019.
Tekijä: Jongsma Daniël
Sivut: 119
Eurooppaoikeus. Jyväskylä 1996.
Tekijä: Joutsamo - Aalto - Kaila - Maunu
Sivut: 955
Eurooppaoikeus. 3. p. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Joutsamo - Aalto - Kaila - Maunu
Sivut: 804
Euroopan yhteisö - eurooppaoikeus. 2. p. Tampere 1991.
Tekijä: Joutsamo Kari
Sivut: 162, 411
Euroopan talousalue. Suomi ja oikeudelliset kysymykset. Hki 1994.
Tekijä: Jääskinen - Paasivirta - Sevon
Sivut: 20
Defensor Legis. 2015.
Tekijä: Keinänen Juho
Sivut: 366
Yritys eurooppalaisessa oikeusyhteisössä. Toim. Petri Helander, Juha Lavapuro ja Tuomas Mylly. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Klabbers Jan
Sivut: 144
Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö ja fuusiovalvonta EY:n kilpailuoikeudessa. Hki 1992.
Tekijä: Kuoppamäki Petri
Sivut: 236
Teoksessa Eurooppa tänään. Hki 1992.
Tekijä: Lahtinen - Wager
Sivut: 92
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1992
Tekijä: Laurila Maija
Sivut: 1245
Particularity as Universality. The Politics of Human Rights in the European Union. Helsinki 2005
Tekijä: Leino-Sandberg Päivi
Sivut: 169
Valtion vahingonkorvausvastuu EY-oikeuden rikkomisesta. Turku 1997.
Tekijä: Mattila Markus
Sivut: 30
The Europeanization of Criminal Law. Competence and its Control in the Lisbon Era. Helsinki 2015.
Tekijä: Miettinen Samuli Markus
Sivut: 293
Patenttioikeuden ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden välinen ristiriita eurooppaoikeudessa. Turku 1995.
Tekijä: Mylly Tuomas
Sivut: 95
Teollisoikeudellisia kirjoituksia I. Toim. Ari Saarnilehto. Turku 1995.
Tekijä: Nieminen Tuula
Sivut: 95
The Competition Rules of the European Community and the Economy of Eastern Europe. Hki 1996.
Tekijä: Ojala Marjo
Sivut: 129
EU-oikeuden perusteita. Helsinki 2006.
Tekijä: Ojanen Tuomas
Sivut: 136, 242
EU-oikeuden perusteita. 2. p. Helsinki 2010.
Tekijä: Ojanen Tuomas
Sivut: 104
EU-oikeuden perusteita. 3. p. Keuruu 2016.
Tekijä: Ojanen Tuomas
Sivut: 124
Ennakkoratkaisumenettely. Hki 1996.
Tekijä: Ojanen Tuomas
Sivut: 33
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 2001
Tekijä: Ojanen Tuomas
Sivut: 792, 804, 807
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1999
Tekijä: Passi Hille
Sivut: 871
The law and practice and the administration system of justice in the EEC-Nordic region. Ed. by Zacharias Sundström. Vammala 1992.
Tekijä: Pescatore Pierre
Sivut: 44
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 1991
Tekijä: Pescatore Pierre
Sivut: 314
EU Sports Law and Breakaway Leagues in Football. Helsinki 2015.
Tekijä: Pijetlovic Katarina
Sivut: 81
EU:n etusijaperiaatteesta Suomen valtiosäännössä. Helsinki 2018.
Tekijä: Puumalainen Mikko
Sivut: 193
Valtion korvausvastuusta eurooppaoikeudessa. Hki 1994.
Tekijä: Puustinen Seppo
Sivut: 97
Euroopan unionin oikeus. 2. p. Vilna 2020.
Tekijä: Raitio - Tuominen
Sivut: 246
Euroopan unionin oikeus. Vilna 2016.
Tekijä: Raitio Juha
Sivut: 232
Eurooppaoikeuden perusteet. Helsinki 1998.
Tekijä: Raitio Juha
Sivut: 41
Eurooppaoikeuden tavoitteet ja johtavat periaatteet. Saarijärvi 1998.
Tekijä: Raitio Juha
Sivut: 50
Eurooppaoikeuden välitön vaikutus. Hki 1994.
Tekijä: Raitio Juha
Sivut: 66, 68, 69
Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat. Hämeenlinna 2006.
Tekijä: Raitio Juha
Sivut: 194
Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat. 2. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Raitio Juha
Sivut: 228
Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat. 3. p. Vilna 2013.
Tekijä: Raitio Juha
Sivut: 259
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 1995
Tekijä: Rajala Katariina
Sivut: 656
EY:n ja Suomen kilpailuoikeus. Jyväskylä 1991.
Tekijä: Rissanen - Korah
Sivut: 193
Eurooppaoikeus ja arvonlisäverotus. Vantaa 2003.
Tekijä: Rother Eila
Sivut: 107
Levitysoikeuden raukeaminen. Hki 1996.
Tekijä: Ryhänen Tiina
Sivut: 14
The Finnish Alcohol Monopoly and the European Integration. Helsinki 1993.
Tekijä: Savia Elena
Sivut: 304, 305, 322
Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 1991
Tekijä: Sevon Leif
Sivut: 55
European Financial Area. Ed. by Matti Rudanko and Pekka Timonen. Saarijärvi 1998.
Tekijä: Usher J. A
Sivut: 272
Immateriaalioikeudet yhdentyvässä Euroopassa. Toim. Kari Mäkinen, Rainer Oesch ja Ben Rapinoja. Hki 1996.
Tekijä: Waldén Jorma
Sivut: 83

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.