KKO:1975-II-37

Toimielin: Korkein oikeus
Käsittelypäivämäärä:

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
IPR käytännönläheisesti. Viro 2016.
Tekijä: Aalto-Setälä - Sundman - Tuominen - Uhlbäck
Sivut: 213
Vahingonkorvauslaki. 3. p. Hämeenlinna 1981.
Tekijä: Arti Armas
Sivut: 39
Intellectual Property Law in Finland. Helsinki 2001.
Tekijä: Bruun Niklas
Sivut: 57
Vahingonkorvaus immateriaalioikeudessa. Vammala 1979. SLY A 130.
Tekijä: Castrén Martti
Sivut: 187
Yritysoikeus. 2. p. Toim. Kirsti Rissanen. Juva 2006.
Tekijä: Castrén Martti
Sivut: 810
Markkinointioikeus. 5. p. Jyväskylä 1990.
Tekijä: Erme Leo
Sivut: 364, 383
Markkinointioikeus. 6. p. Tampere 1992.
Tekijä: Erme Leo
Sivut: 441
Immateriaalioikeuden lakikirja. Jyväskylä 1988.
Tekijä: Haarmann - Kemppinen - Mansala
Sivut: 9, 27, 34
Immateriaalioikeuden oppikirja. Jyväskylä 1989.
Tekijä: Haarmann Pirkko-Liisa
Sivut: 56
Immateriaalioikeuden oppikirja. 2. p. Jyväskylä 1994.
Tekijä: Haarmann Pirkko-Liisa
Sivut: 64
Immateriaalioikeuden oppikirja. 3. p. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Haarmann Pirkko-Liisa
Sivut: 77
Immateriaalioikeus. 4. p. Jyväskylä 2006.
Tekijä: Haarmann Pirkko-Liisa
Sivut: 96
Immateriaalioikeus. 5. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Haarmann Pirkko-Liisa
Sivut: 127
Tekijänoikeus & lähioikeudet. 2. p. Jyväskylä 1999.
Tekijä: Haarmann Pirkko-Liisa
Sivut: 196, 258
Tekijänoikeus ja lähioikeudet. 3. p. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Haarmann Pirkko-Liisa
Sivut: 271, 369
Tekijänoikeus. Lähioikeudet ja oikeus valokuvaan. Tampere 1992.
Tekijä: Haarmann Pirkko-Liisa
Sivut: 188, 246
Immateriaalioikeuden lakikirja. 2.p. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Haarmann-Mansala
Sivut: 29, 39
Tekijänoikeus. 2. p. Liettua 2016.
Tekijä: Harenko - Niiranen - Tarkela
Sivut: 73, 435, 446, 585, 643, 654
Tekijänoikeus. Kommentaari ja käsikirja. Porvoo 2006.
Tekijä: Harenko - Niiranen - Tarkela
Sivut: 53, 370, 378, 490, 525, 527, 535
Uusi turvaamistoimilainsäädäntö selityksineen. Jyväskylä 1993. SLL 110.
Tekijä: Havansi Erkki
Sivut: 63
Uusi turvaamistoimilainsäädäntö selityksineen. 2. p. Jyväskylä 1994. SLL 110.
Tekijä: Havansi Erkki
Sivut: 63
Sopimus ja delikti. Jyväskylä 1998.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 142
Upphovsrättsligt skydd av digitala musikaliska verk vid marknadsföring i internet. Vasa 2001.
Tekijä: Herler Brita Kristina
Sivut: 291
Oikeus omaan kuvaan. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Yksityisoikeuden sarja B:78. Turku 2004
Tekijä: Hoikka Mikko
Sivut: 68
Asianosaisen poissaolosta siviiliprosessissa. Vammala 1988. SLY A 182.
Tekijä: Hormia Lauri
Sivut: 258
Oikeusjärjestys 2000. Osa 3. 4. p. Toim. Risto Haavisto. Rovaniemi 2006.
Tekijä: Karhu Juha
Sivut: 299
Oikeusjärjestys 2000. Osa III. 3. p. Toim. Risto Haavisto. Rovaniemi 2005.
Tekijä: Karhu Juha
Sivut: 291
Oikeusjärjestys. Osa 3. 6. p. Toim. Minna-Greta Martti. Jyväskylä 2009.
Tekijä: Karhu Juha
Sivut: 92
Oikeusjärjestys. Osa III. 5. p. Toim. Risto Haavisto. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Karhu Juha
Sivut: 85
Oikeusjärjestys. Osa III. 7. p. Toim. Maarit Niskanen. Juva 2010.
Tekijä: Karhu Juha
Sivut: 97
Oikeusjärjestys. Osa III. 8. p. Toim. Timo Tammilehto. Porvoo 2012.
Tekijä: Karhu Juha
Sivut: 86
Immateriaalioikeudellisia oikeustapauksia. Jyväskylä 1981.
Tekijä: Kemppinen Jukka
Sivut: 264
Vahingonkorvausvaatimuksesta rikosjutussa. Vammala 1986. SLY A 169.
Tekijä: Lappalainen Juha
Sivut: 392
Tuomarin rooli. Vammala 1995. SLY A 204.
Tekijä: Laukkanen Sakari
Sivut: 219
KKO:n ratkaisut kommentein II 2005. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 2006.
Tekijä: Mansala Marja-Leena
Sivut: 103
Tekijänoikeuden tietosanakirja. Porvoo 1998.
Tekijä: Niiranen - Tarkela
Sivut: 71, 118, 132
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1989 1990
Tekijä: Oesch Rainer
Sivut: 78, 85337
Oikeus valokuvaan. Jyväskylä 1993. SLY A 194.
Tekijä: Oesch Rainer
Sivut: 242
Matkalla pohjoiseen. Professori Jyrki Virolaisen juhlakirja 26.2.2003. Toim. Risto Haavisto. Rovaniemi 2003.
Tekijä: Ollila Riitta
Sivut: 353
Tavaramerkkioikeuden ja tekijänoikeuden kaksoissuoja. Helsinki 2016.
Tekijä: Pitkänen Anu
Sivut: 351
Lakimies. 2017.
Tekijä: Pitkänen Olli
Sivut: 595
Hyvän tavan vastaisuudesta. Toim. Ari Saarnilehto. Turku 1993.
Tekijä: Pohjonen Marja
Sivut: 143
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1996
Tekijä: Rajala Katariina
Sivut: 683
Hyötykonfiskaatiokanne. Vantaa 2006.
Tekijä: Rautio Jaakko
Sivut: 81
Yritysoikeus. Juva 1999.
Tekijä: Rissanen - Airaksinen - Castrén - Jauhiainen -Kaisanlahti - Kivivuori - Kuoppamäki - Wilhelmsson
Sivut: 635
Suomen vahingonkorvausoikeus. Vaasa 1977.
Tekijä: Routamo - Hoppu
Sivut: 203, 324
Suomen vahingonkorvausoikeus. Vammala 1988.
Tekijä: Routamo - Hoppu
Sivut: 200, 304
Suomen vahingonkorvausoikeus. 3. p. Jyväskylä 1995.
Tekijä: Routamo - Ståhlberg
Sivut: 215, 327
Suomen vahingonkorvausoikeus. 5. p. Jyväskylä 2006.
Tekijä: Routamo - Ståhlberg - Karhu
Sivut: 311, 475
Suomen vahingonkorvausoikeus. 4. p. Jyväskylä 2000.
Tekijä: Routamo- Ståhlberg
Sivut: 238, 361
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1998
Tekijä: Saarenpää Ahti
Sivut: 879
Ehdon sovittelusta, todistelusta, vahingonkorvauksesta. Velvoiteoikeudellsia kirjoituksia I. Toim. Ari Saarnilehto. Turku 2010.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 63
Häviävät elokuvantekijät. Hki 1990.
Tekijä: Salokannel Marjut
Sivut: 49
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1989
Tekijä: Salokannel Marjut
Sivut: 502
Ownership of Rights in Audiovisual Productions. Saarijärvi 1997.
Tekijä: Salokannel Marjut
Sivut: 266
Tillägg till skadeståndsrätt. Åbo 1983.
Tekijä: Saxén Hans
Sivut: 399, 435
Lakimies. 2008.
Tekijä: Sorvari Katariina
Sivut: 485
Sopimus, vastuu, velvoite. Juhlajulkaisu Ari Saarnilehto 1947 - 21/11-2007. Toim. Jarmo Tuomisto. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Sorvari Katariina
Sivut: 342
Tekijänoikeuden loukkaus. Juva 2007.
Tekijä: Sorvari Katariina
Sivut: 165, 337
Vastuu tekijänoikeuden loukkauksesta. Vantaa 2005.
Tekijä: Sorvari Katariina
Sivut: 209, 212, 461
Ideella rättigheter i digital miljö. Wasa 2007.
Tekijä: Streng Alfred
Sivut: 260, 282, 294
Finsk skadestånsrätt. Tallinna 2014.
Tekijä: Ståhlberg - Karhu
Sivut: 331, 503
Suomen vahingonkorvausoikeus. 6. p. Vilna 2013.
Tekijä: Ståhlberg - Karhu
Sivut: 331, 518
Suomen vahingonkorvausoikeus. 7. p. Helsinki 2020.
Tekijä: Ståhlberg - Karhu
Sivut: 380
Vahingonkorvauksen määrä. Vammala 2008.
Tekijä: Viljanen Mika
Sivut: 487
Alioikeusuudistus I. Rovaniemi 1991.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 119
Alioikeusuudistus I. 3. p. Rovaniemi 1993.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 129
Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. 1983
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 155
Materiaalinen prosessinjohto. Helsinki 1988.
Tekijä: Virolainen Jyrki
Sivut: 205
Immateriaalioikeudet yhdentyvässä Euroopassa. Toim. Kari Mäkinen, Rainer Oesch ja Ben Rapinoja. Hki 1996.
Tekijä: Waldén Jorma
Sivut: 72

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.