13.07.1993

Mulox IBC Ltd v Hendrick Geels

Alkuperäinen ratkaisu

EY-TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 13.7.1993
Asia C-125/92

Pääoikeudenkäynnin asianosaiset ovat englantilainen Mulox IBC
Ltd -yhtiö, jonka kotipaikka on Lontoo, sekä yhtiön entinen
työntekijä Hendrick Geels, Alankomaiden kansalainen, jonka
kotipaikka on Aix-les-Bains Ranskassa. Asia koskee työnantajan
taholta tapahtunutta työsopimuksen irtisanomista.

Geels oli ollut Muloxin palveluksessa kansainvälisen
markkinoinnin johtajana. Hän piti toimistoa kotikaupungissaan
Aixissa, mutta oli aluksi vastuussa Muloxin tuotteiden
markkinoinnista Saksassa, Belgiassa, Alankomaissa sekä
pohjoismaissa. Tehtävien hoito vaati taajaa matkustamista.
Myöhemmin Geels teki työtä Ranskassa.

Työsopimuksensa irtisanomisen jälkeen Geels nosti entistä
työnantajaansa vastaan kanteen Aixin alioikeudessa vaatien
irtisanomisajan palkkaa sekä vahingonkorvausta. Alioikeus
katsoi olevansa Brysselin yleissopimuksen 5 artiklan 1 kohdan
nojalla toimivaltainen ja tuomitsi Muloxin maksamaan Geelsille
tämän vaatimat summat.

Mulox haki tuomioon muutosta Chamberyn ylioikeudessa ja
väitti, etteivät ranskalaiset tuomioistuimet olleet
toimivaltaisia tutkimaan kannetta, koska sen kohteena olevan
työsopimuksen täyttämispaikka ei ollut ollut yksinomaan Ranska
ja koska Muloxin kotipaikka oli Yhdistyneessä
kuningaskunnassa.

Chamberyn ylioikeus katsoi, että oli epäselvää, olivatko
ranskalaiset tuomioistuimet toimivaltaisia, ja pyysi EY-tuomioistuimelta
tulkintaratkaisua seuraavaan kysymykseen:

"Sovellettaessa Brysselin yleissopimuksen 5 artiklan 1 kohtaa,
edellytetäänkö, että työsopimukselle luonteenomainen velvoite
on kokonaan täytetty sen valtion alueella, jonka tuomioistuimessa
kanne on nostettu, vai riittääkö, että osa velvoitteesta,
mahdollisesti pääosa, on täytetty tuossa valtiossa?"

EY-TUOMIOISTUIN katsoi, että

Brysselin yleissopimuksen 5 artiklan 1 kohtaa on tulkittava
siten, että tilanteessa, jossa työsopimuksen osapuolena oleva
työntekijä hoitaa tehtäviään useammassa kuin yhdessä
sopimusvaltiossa, on sitä paikkakuntaa, jossa tai josta käsin
työntekijä pääosin täyttää velvoitteensa työnantajaa kohtaan,
pidettävä mainitussa määräyksessä tarkoitettuna paikkakuntana,
jossa sopimukselle luonteenomainen velvoite on täytetty tai
täytettävä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.