19.01.1993

Shearson Lehmann Hutton Inc. v TVB Treuhandelsgesellschaft für Vermögensverwaltung und Beteiligungen mbH

Alkuperäinen ratkaisu

EY-TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 19.1.1993
Asia C-89/91

Pääoikeudenkäynnin asianosaiset ovat TVB-yhtiö, jonka
kotipaikka on München Saksassa, sekä E.F. Hutton & Company
Inc. -yhtiö, jonka kotipaikka on New York USA:ssa. Oikeudenkäynnin
aikana jälkimmäisen seuraajaksi on tullut
Shearson Lehmann Hutton Inc. -yhtiö, jonka kotipaikka on
niin ikään New York.

TVB oli nostanut Huttonia vastaan kanteen saksalaisessa
tuomioistuimessa sille siirrettyyn oikeuteen vedoten. Oikeuden
siirtäjä, saksalainen yksityishenkilö, oli antanut meklariyhtiö
Huttonille provisiopohjaisen toimeksiannon valuutta-,
arvopaperi- ja hyödyketermiinikauppojen tekemistä varten.
Oikeuden siirtäjä oli sijoittanut näihin kauppoihin huomattavan
summan rahaa, joka oli lähes kokonaan menetetty.

Hutton oli mainostanut palveluitaan saksalaislehdistössä. Sen
liikesuhteessa oikeuden siirtäjään oli välittäjänä E.F. Hutton
& Company GmbH -yhtiö, jonka kotipaikka on Saksassa
(jäljempänä Hutton GmbH). Tämä yhtiö on riippuvuussuhteessa
Huttoniin ja hoitaa sen asiakkaiden neuvontatehtäviä. Hutton
GmbH oli ollut välittäjänä kaikissa oikeuden siirtäjän myyntija
ostotoimeksiannoissa. Hutton GmbH:n omistaja on E.F. Hutton
International Inc., joka puolestaan on Huttonin kokonaan
omistama tytäryhtiö. Hutton Internationalin kotipaikka on New
York. Lisäksi useat Huttonin johtajista hoitavat johtajan
tehtäviä myös Hutton GmbH:ssa.

TVB vaati Huttonilta oikeuden siirtäjän menettämän summan
korvaamista. Se vetosi säännöksiin, jotka koskevat
perusteettoman edun palauttamista, sopimusperusteista
vahingonkorvausvastuuta, ennen sopimuksen tekemistä syntyvää
vahingonkorvausvastuuta ja vilpillistä mieltä, koska Hutton
ei ollut antanut oikeuden siirtäjälle riittävästi tietoa
termiinikauppoihin liittyvistä riskeistä.

Münchenin alioikeus katsoi, ettei se ollut toimivaltainen
tutkimaan kannetta. Muutoksenhaun jälkeen Münchenin ylioikeus
kumosi tämän päätöksen ja totesi alioikeuden olevan toimivaltainen.
Hutton haki ylioikeuden päätökseen muutosta
Bundesgerichtshofissa. Tämä tuomioistuin katsoi, että kyse
on Brysselin yleissopimuksen tulkinnasta ja esitti EY-tuomioistuimelle
joukon kysymyksiä.

EY-TUOMIOISTUIN katsoi, että

Brysselin yleissopimuksen 13 artiklaa on tulkittava siten,
ettei kantaja, joka on nostanut kanteen asiassa, joka liittyy
hänen elinkeinoonsa, ja joka ei näin ollen ole kuluttajana
mainitun artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen osapuoli,
voi vedota artiklassa määrättyihin erityisiin kuluttajansuojaa
koskeviin riita-asioihin sovellettaviin
toimivaltaperusteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.