15.11.1983

Ferdinand M.J.J. Duijnstee v Lodewijk Goderbauer

Alkuperäinen ratkaisu

EY-TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 15.11.1983
Tapaus 288/82

Tapaus koskee patenttia. Duijnstee hakee ns. kassaatiomenettelyssä
muutosta s'-Hertogenboschin Gerechtshofin [ylioikeuden] päätökseen,
jolla on vahvistettu Maastrichtin Arrondissementsrechtbankin
[alioikeuden] päätös.

Duijnstee, joka oli BV Schroefboutenfabriekin konkurssipesän hoitaja,
oli tässä ominaisuudessaan hakenut Maastrichtin alioikeudelta
väliaikaismääräystä, jolla Goderbauer, yhtiön entinen johtaja,
velvoitettaisiin palauttamaan sille 22 valtiossa haetut ja myönnetyt
patentit, jotka koskevat Goderbauerin yhtiön palveluksessa
ollessaan tekemää keksintöä. Osa mainituista valtioista on Brysselin
yleissopimuksen (jäljempänä yleissopimus) sopimusvaltioita.
Duijnsteen vaatimus, joka perustui Alankomaiden patenttiviraston
päätökseen hollantilaisen patentin kuulumisesta yhtiölle, hylättiin.

Goderbauer puolestaan nosti Maastrichtin alioikeudessa kanteen
pesänhoitajaa vastaan, väittäen, että jos ja mikäli patentit ja
patenttihakemukset olivat konkurssipesän omaisuutta, Goderbauerilla
oli niihin panttioikeus. Duijnstee nosti vastakanteen samoin
perusteluin kuin väliaikaismääräyshakemuksessaan.

Maastrichtin alioikeus hylkäsi molemmat kanteet. s'-Hertogenboschin
ylioikeus ei muuttanut tuomiota.

Duijnstee haki muutosta Alankomaiden Hoge Raadissa [korkeimmassa
oikeudessa] väittäen, että tuomio oli Alankomaiden patenttilain
vastainen.

Vaikka muutoshakemus perustui yksinomaan Alankomaiden lakiin,
korkein oikeus katsoi, ettei sen toimivaltaisuus ollut itsestään
selvä, koska yleissopimuksen 16 artiklan 4 kohdasta saattoi
seurata, että jonkin muun sopimusvaltion tuomioistuimet ovat
yksinomaisesti toimivaltaisia. Korkein oikeus pyysi EY-tuomioistuimelta
tulkintaratkaisua seuraaviin kysymyksiin:

"1. Jos jonkin toisen sopimusvaltion tuomioistuimet ovat
yksinomaisesti toimivaltaisia, onko tuomioistuimen otettava
tämä omasta aloitteestaan huomioon ilman, että
asianosaiset olisivat siihen vedonneet?

2. Onko yleissopimuksen 16 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua
käsitettä "asia, joka koskee patentin rekisteröintiä tai
pätevyyttä", johon yksinomainen toimivalta on sen sopimusvaltion
tuomioistuimilla, joka voi myöntää patentin,
tulkittava mainitun valtion lain mukaan, asiaa käsittelevän
tuomioistuimen valtion lain mukaan vai määräystä autonomisesti
tulkiten?

3. Koskeeko edellä mainittu käsite oikeudenkäynnin kohteena
olevaa riitaa?"

EY-TUOMIOISTUIN totesi, että

1. Yleissopimuksen 19 artikla edellyttää, että tuomioistuin omasta
aloitteestaan jättää asian tutkimatta aina, kun se toteaa, että
toisen sopimusvaltion tuomioistuimet ovat 16 artiklan mukaan
yksinomaisesti toimivaltaisia. Tämä pätee myös silloin, kun
kysymys on kassaatiomenettelystä, vaikka asianosaisten esittämät
perusteet valtion sisäisen lain mukaan rajoittaisivat
tuomioistuimen mahdollisuutta tutkia asia.

2. Yleissopimuksen 16 artiklan 4 kohdassa mainittua "asiaa, joka
koskee patentin rekisteröimistä tai pätevyyttä" on pidettävä
itsenäisenä käsitteenä, jota tulee tulkita kaikissa sopimusvaltioissa
yhdenmukaisesti.

3. Käsite ¿asia, joka koskee patentin rekisteröimistä tai
pätevyyttä¿ ei koske riitaa työnantajan ja työntekijän välillä,
kun työntekijän keksinnölle on haettu patentti, ja asiassa on
kysymys työsopimuksesta johtuvasta kummankin oikeudesta
patenttiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.