22.03.1983

Martin Peters Bauunternehmung GmbH v Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging

Alkuperäinen ratkaisu

EY-TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 22.3.1983
Tapaus 34/82

Pääoikeudenkäynnin toinen osapuoli on Zuid Nederlandse Aannemers
Vereniging [Etelä-Hollannin Rakentajayhdistys; jäljempänä
yhdistys], joka on Alankomaiden lain mukainen yhdistys. Sen
kotipaikka on Maastricht (Alankomaat) ja hallinnollinen toimipaikka
Heeze (Alankomaat). Toinen osapuoli on Martin Peters
Bauunternehmung GmbH (jäljempänä Peters), joka on Saksan lain
mukainen yhtiö. Petersin kotipaikka on Aachen (Saksan liittotasavalta).
Peters on yhdistyksen jäsen ja oikeudenkäynnin
kohteena on tämän maksuvelvollisuus yhdistykselle yhdistyksen
sisäisen ja jäseniä sitovan säännön perusteella.

Yhdistys nosti kanteen s'-Hertogenboschin
Arrondissementsrechtbankissa [alioikeudessa], joka hylkäsi
Petersin esittämän toimivallan puuttumista koskevan väitteen. Se
katsoi olevansa toimivaltainen, koska riita perustui sopimukseen
ja Brysselin yleissopimuksen (jäljempänä yleissopimus) 5 artiklan
1 kohdan mukaan sitä vastaan, jolla on kotipaikka sopimusvaltiossa,
voidaan nostaa kanne toisessa sopimusvaltiossa sopimusta koskevassa
asiassa sen paikkakunnan tuomioistuimessa, jossa kanteessa
tarkoitettu velvoite on täytettävä.

Peters haki päätökseen muutosta s'-Hertogenboschin Gerechtshofissa
[ylioikeudessa], joka ei muuttanut alioikeuden päätöstä, koska
yhdistyksen Petersiin kohdistama maksuvaatimus oli katsottava
yleissopimuksen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi
sopimusvelvoitteeksi.

Peters haki päätökseen muutosta Alankomaiden Hoge Raadissa
[korkeimmassa oikeudessa] kiistäen ylioikeuden arvion Petersin ja
yhdistyksen välisen suhteen laadusta.

Korkein oikeus pyysi EY-tuomioistuimelta tulkintaratkaisua
seuraavista kahdesta kysymyksestä:

"1. Sovelletaanko yleissopimuksen 5 artiklan 1 kohtaa jäsenyyteen
perustuvaa maksuvelvoitetta koskevaan yksityisoikeudellisen
yhdistyksen velkomukseen jäseneltään?

2. Onko merkitystä sillä, seuraako velvoite suoraan liittymisestä
yhdistyksen jäseneksi vai edellyttääkö tämä lisäksi yhdistyksen
toimielimen päätöstä?"

EY-TUOMIOISTUIN totesi, että

1. Yhdistyksen jäsenyyteen perustuva maksuvelvoite on
yleissopimuksen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu sopimusta
koskeva asia.

2. Merkitystä ei ole sillä, seuraako velvoite suoraan jäseneksi
tulosta vai siitä ja yhdestä tai useammasta yhdistyksen
toimielinten päätöksestä yhdessä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.