15.12.1993 692J0063

Verotus - Arvonlisävero - Korvaus - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 15.12.1993. Lubbock Fine & Co vs.
Commissioners of Customs & Excise. Lontoon Tribunal Centre Value
Added Tax Tribunalin kysymykset neuvoston kuudennen direktiivin
13B artiklan b ja g kohdan tulkinnasta. Asia C-63/92.

OIKEUSKYSYMYS: EY:n tuomioistuin totesi, että kun irtaimen
omaisuuden vuokraukseen liittyvään liiketoimeen, jonka verotus
perustuu maksettuihin vuokriin, sovelletaan neuvoston kuudennessa
direktiivissä säädettyä poikkeusta, sellaisen sopimussuhdetta
koskevan muutoksen kuten vuokrasopimuksen purkamisen on katsottava
kuuluvan tämän poikkeuksen soveltamisalaan. Direktiivin 13B
artiklan b kohdassa sallitaan jäsenvaltion jättää tietyn tyyppiset
vuokrausmuodot poikkeuksen soveltamisalan ulkopuolelle ja
veronalaisiksi. Jäsenvaltio ei kuitenkaan voi verottaa liiketointa,
jolla vuokrasopimus purettiin, kun tähän vuokrasopimukseen
sovelletaan pakollista poikkeusta. Vuokrasopimuksella
luotuja yhteyksiä ei voida purkaa tällä tavoin.

RATKAISU:
(1) Neuvoston kuudennen direktiivin 77/388/ETY 13B artiklassa
käytetty kiinteän omaisuuden vuokra käsite kattaa tilanteen, jossa
vuokralainen purkaa sopimuksen ja palauttaa kiinteän omaisuuden
välittömästi vuokraisännälleen.
(2) Neuvoston kuudennen direktiivin 77/388/ETY 13B artiklan b
kohtaa, jossa jäsenvaltioiden sallitaan käyttää muita
poissulkemisia kiinteän omaisuuden vuokrausta koskevan poikkeuksen
soveltamisalasta, ei oikeuta jäsenvaltiota verottamaan yhden
osapuolen toiselle maksamaa korvausta vuokrasopimusta purettaessa,
kun vuokrasopimuksen perusteella maksettu vuokra oli
arvonlisäverosta vapaata.

TOSISEIKAT: Pääkäsittelyn riita-asiassa oli kyse Lubbock Fine & Co
nimisen yhtiön saamasta arvonlisäverokorvauksesta vuokrasopimuksen
ennenaikaisen purkautumisen yhteydessä.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
377L0388
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 20.4.1995
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/KP

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.