13.10.1993 692J0124

Maatalous - Kolmas maa - Force majeure - Laatuvaatimus - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 13.10.1993. An Bord Bainne Co-operative
and Another vs. Intervention Board for Agricultural Produce.
Englannin Supreme Courtin kysymykset komission asetuksen (ETY) N:o
765/86 tulkinnasta. Tapaus C-124/92.

OIKEUSKYSYMYS: EY:n tuomioistuin totesi ratkaisussaan, että koska
force majeure käsitteellä ei ollut samaa merkitystä kaikilla yhteisön
oikeuden soveltamisaloilla, käsitteen sisältö oli määriteltävä
sen soveltamisyhteyden perusteella.
EY:n tuomioistuin huomautti, että maatalousasetuksissa hyväksytyssä
force majeuren käsitteessä otetaan huomioon kauppiaiden ja
kansallisten hallintoviranomaisten julkisoikeudellisen suhteen
erityisluonne sekä asetuksen tavoitteet. Näistä tavoitteista ja
asetuksen säännöksistä ilmenee, että force majeuren käsite ei
rajoitu absoluuttiseen mahdottomuuteen, vaan sillä on ymmärrettävä
kauppiaan valvonnan ulkopuolelle jääviä epätavallisia ja ennalta-arvaamattomia
olosuhteita, joiden seurauksia ei voitu välttää
muutoin kuin huomattavalla uhrauksella.
Se, että kolmannen maan viranomaiset muuttivat tuotteiden laatuvaatimuksia,
minkä takia tuotteita ei voitu viedä kyseiseen maahan,
on kauppiaan valvonnan ulkopuolelle jäävä olosuhde.
EY:n tuomioistuin huomautti kuitenkin, etteivät muut edellytykset
olleet tulleet täytetyiksi. Tässä oli kyse tyypillisestä kaupankäyntiin
liittyvästä taloudellisesta riskistä, kun valtion johtama
kauppajärjestö on välittömästi kyseisen valtion viranomaisten
alainen. Kuten komissio on oikein todennut, tällaiseen kaupankäyntiin
ryhtyvät kauppiaat ottavat riskin, että kyseinen valtio muuttaa
tuotteiden tuontia koskevaa lainsäädäntöä.
Lisäksi EY:n tuomioistuin katsoi, että huolellisen kauppiaan,
jolla on täydellinen vapaus valita kauppakumppaninsa, olisi tullut
ryhtyä asianmukaisiin varotoimenpiteisiin, joko sisällyttämällä
sopimukseen tarvittavan lausekkeen tai ottamalla erityisen vakuutuksen.

RATKAISU:
Ennakkoratkaisupyynnössä kuvatussa tilanteessa ei ole kysymys
force majeuresta yhteisön oikeuden ja komission asetuksen (ETY)
N:o 765/86 merkityksessä.

TOSISEIKAT: Inter-Agra oli tehnyt sopimuksen 15.000 tonnin ruokaöljyerän
myynnistä Neuvostoliiton alueella toimivalle kauppajärjestölle
Prodintorgille. Yhtenä sopimusehtona oli, että öljy vastaisi
sopimuksen ensimmäisessä lisäpöytäkirjassa määrättyjä laatuvaatimuksia.

Intervention Board oli asettanut tarjouskilpailun 11.000 tonnin
voierästä, josta An Bord Bainne teki tarjouksen huhtikuussa 1994.
Tarjoukseen liittyi sitoumus viedä kyseinen erä Neuvostoliittoon
sen jälkeen, kun se oli jalostettu ruokaöljyksi. Tarjous oli tehty
An Bord Bainnen ja Inter-Agran välisen sopimuksen mukaisesti,
jossa An Bord Bainne oli sitoutunut toimittamaan ruokaöljyä InterAgralle
niin, että jälkimmäinen pystyi täyttämään sopimuksensa
Prodintorgin kanssa ja asettamaan komission asetuksen N:o 765/86 6
artiklan edellyttämän tarjousta koskevan vakuuden.
Intervention Board ilmoitti An Board Bainnelle, että sen tarjous
oli hyväksytty ja että voi täytti sekä Neuvostoliitossa tuolloin
voimassa olleet jalostusvaatimukset että Inter-Agran ja Prodintorgin
välisen sopimuksen ehdot. Neuvostoliiton viranomaiset olivat
kuitenkin toukokuussa 1986 muuttaneet maahantuotavan ruokaöljyn
vaatimuksia, jotka olivat olleet voimassa jo vuodesta 1955 lähtien.
Koska voi ei täyttänyt uusia laatuvaatimuksia, An Board
Bainne ei pystynyt maahantuomaan erää Neuvostoliittoon.
Muutoksista ei ollut ilmoitettu Inter-Agralle eikä An Board Bainnelle.
An Board Bainne ilmoitti marraskuussa 1986 kirjeitse Intervention
Boardille, ettei se pystynyt force majeure syistä täyttämään
tuontisopimusta ja pyysi tarjouksesta annetun vakuuden palauttamista.
Intervention Board vastasi, että koska voierää ei
ollut siirretty ennen 1 päivää joulukuuta 1986 komission asetuksen
N:o 765/86 10 artiklan 1 kohdan edellyttämällä tavalla, koko vakuus
julistettiin asetuksen 6 artiklan 1 kohdan nojalla menetetyksi.

EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
386R0765
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 11.2.1994
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.