13.10.1993 692J0093

Tavaroiden vapaa liikkuvuus - Vaikutukseltaan vastaava toimenpide - Tiedonantovelvollisuus - Takuu - Irtaimen kauppa - Vilppi - Sopimusoikeus - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 13.10.1993. CMC Motorradcenter GmbH
vs. Pelin Baskiciogullari. Augsburgin Landgerichtin kysymykset
ETY:n perustamissopimuksen 30 artiklan tulkinnasta. Tapaus
C-93/92.

OIKEUSKYSYMYS: EY:n tuomioistuin huomautti ensinnäkin, että asiakirjoista
ilmeni, että Saksan sopimusoikeudessa sopimuksen osapuolilta
edellytetään luottamuksellista suhdetta sopimusneuvotteluvaiheessa.
Saksalaiset tuomioistuimet ovat oikeuskäytännössään
todenneet, että tällainen luottamuksellinen suhde velvoittaa kunkin
sopimusosapuolen ilmoittamaan toiselle osapuolelle tiedossaan
olevista olosuhteista, joilla ei ole yhteyttä myyntiin tai sen
luonteeseen, mutta jotka saattavat vaikuttaa jommankumman osapuolen
päätökseen. Saksan oikeuskäytännössä todetaan, että sopimusneuvottelussa
toiselle osapuolelle vilpillä (culpa in contrahendo)
aikaansaatu vahinko on korvattava.
Kansallinen tuomioistuin tiedusteli EY:n tuomioistuimelta, onko
sopimusoikeudellista tiedonantovelvollisuutta pidettävä vaikutukseltaan
vastaavana toimenpiteenä ETY:n perustamissopimuksen 30
artiklan merkityksessä.
EY:n tuomioistuin muistutti, että kaikkia kauppasääntöjä, jotka
voivat suoraan tai välillisesti, tosiasiallisesti tai mahdollisesti
estää yhteisön jäsenvaltioiden välistä kauppaa, on pidettävä
vaikutuksiltaan määrällisiä rajoituksia vastaavina toimenpiteinä.
EY:n tuomioistuimelta tiedusteltiin, häiriintyykö tavaroiden vapaa
liikkuvuus tiedonantovelvollisuuden johdosta. EY:n tuomioistuin
kiinnitti huomiota siihen, että tiedonantovelvollisuutta sovelletaan
yhdenmukaisesti kaikkiin sopimussuhteisiin, joten se ei itsessään
ole riskitekijä. Sen sijaan se, että tietyt valtuutetut
myyjät kieltäytyvät korjaamasta rinnakkaistuotuja moottoripyöriä
takuujärjestelmän mukaisesti, saattaa rajoittaa tavaroiden vapaata
liikkuvuutta.
EY:n tuomioistuin totesi kuitenkin, että ne tavaroiden vapaata
liikkuvuutta rajoittavat vaikutukset, joita tiedonantovelvollisuudella
saattoi olla, olivat liian epävarmoja ja välillisiä. Näin
ollen toiminnan ei voitu katsoa häiritsevän jäsenvaltioiden välistä
kauppaa.

RATKAISU:
ETY:n perustamissopimuksen 30 artiklaa on tulkittava siten, ettei
jäsenvaltioiden tuomioistuinten oikeuskäytäntö, joka koskee tiedonantovelvollisuutta
sopimusneuvotteluvaiheessa, ole ristiriidassa
kyseisen määräyksen kanssa.

TOSISEIKAT: Itsenäinen moottoripyöräliike Motorradcenter osti
Yamaha-merkkisen moottoripyörän saksalaiselta maahantuojalta, joka
puolestaan oli ostanut sen ranskalaiselta myyjältä. Saksalainen
maahantuoja oli saanut ranskalaiselta myyjältä vakuutuksen siitä,
että ostaja saa takuun keneltä tahansa valtuutetulta Yamaha-myyjältä.
Motorradcenter myi moottoripyörän Baskiciogullarille. Sopimuksen
ehdoissa täsmennettiin, että ostaja saa myyjältä tai maahantuojan
valtuuttamalta liikkeeltä takuun tuotteelle. Motorradcenter
ei tiedoistaan huolimatta ilmoittanut Baskiciogullarille,
että saksalaiset myyjät kieltäytyivät yleensä korjaamasta takuun
nimissä rinnakkaistuotuja moottoripyöriä. Saksalaiset myyjät katsoivat,
että tällainen rinnakkaistuonti antoi epäoikeutetun edun
kilpailijoille, sillä Ranskassa moottoripyörien nettohinta oli
alhaisempi kuin Saksassa. Kun Baskiciogullari sai tästä tiedon,
hän kieltäytyi vastaanottamasta moottoripyörää. Motorradcenter
nosti kanteen alioikeudessa (Landgericht) ja väitti, että sopimusosapuolten
tiedonantovelvollisuus muodosti ETY:n perustamissopimuksen
30 artiklan vastaisen vaikutukseltaan vastaavan toimenpiteen.
Alioikeus pyysi EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua
tämän artiklan tulkinnasta.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi todeta seuraavaa:
Kansallisessa oikeuskäytännössä asetettua velvollisuutta antaa
tietoja sopimusneuvotteluvaiheessa ei voida pitää vaikutukseltaan
vastaavana toimenpiteenä ETY:n perustamissopimuksen 30 artiklan
merkityksessä.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 30 art. vastaa ETA-sopimuksen 11 artiklaa.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
L varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 13.6.1929,
SK:228/1929, erityisesti 3 luku.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E030
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
674J0008
688J0069
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 13.12.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.