23.03.1993 692J0345

Kuluttajansuoja - Velvoitteen täyttämättä jättäminen - EY:n tuomioistuin - Täytäntöönpano

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 23.3.1993. Commission vs. Federal
Republic of Germany. Komissio haki EY:n tuomioistuimelta julistusta
siitä, että Saksa oli jättänyt EY:n tuomioistuimen ratkaisusta
johtuvat velvoitteensa ja neuvoston direktiivin 79/409/ETY täytäntöönpanoon
liittyvät velvoitteensa täyttämättä. Tapaus C-345/92.

RATKAISU:
(1) Saksa on jättänyt ETY:n perustamissopimuksesta johtuvat velvoitteensa
täyttämättä, koska se ei ole noudattanut EY:n tuomioistuimen
ratkaisua C-412/85, eikä hyväksynyt neuvoston direktiivin
79/409/ETY täytäntöönpanoon tarvittavia lakeja, asetuksia ja hallinnollisia
määräyksiä.
(2) Saksan liittotasavalta velvoitetaan vastaamaan oikeudenkäyntikuluista.

TOSISEIKAT: EY:n tuomioistuin oli 17 päivänä syyskuuta 1987 antanut
Saksaa koskevan ratkaisun tapauksessa C-412/85. EY:n tuomioistuin
oli ratkaisussaan edellyttänyt, että Saksa ryhtyy toimenpiteisiin
neuvoston direktiivin 79/409/ETY täytäntöönpanon edellyttämien
lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten hyväksymiseksi.

EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
379L0409
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
685J0412
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 4.6.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.