23.03.1993 692J0345

EY:n tuomioistuin - Ympäristönsuojelu - Velvoitteen täyttämättä jättäminen

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 23.3.1993. Commission vs. Federal
Republic of Germany. Komissio haki EY:n tuomioistuimelta julistusta
siitä, että Saksa on jättänyt EY:n tuomioistuimen 17 päivänä
syyskuuta 1987 antaman ratkaisun C-412/85 ja neuvoston direktiivin
79/409/ETY mukaiset velvoitteensa täyttämättä. Tapaus C-345/92.

OIKEUSKYSYMYS: EY:n tuomioistuin on kahdesti moittinut Saksaa
siitä, ettei Saksan kansallista lainsäädäntöä ole muutettu villilintujen
suojelua koskevan neuvoston direktiivin 79/409/ETY edellyttämällä
tavalla. EY:n tuomioistuin ei hyväksynyt Saksan väitettä
siitä, että kansallisen lain teksti tullaan hyväksymään lähiaikoina.
Tuomioistuin muistutti, että vaikka ETY:n perustamissopimuksen
171 artikla ei tarkenna kautta, jonka kuluessa ratkaisu on
täytäntöönpantava, täytäntöönpanoon on ryhdyttävä välittömästi ja
se on saatava päätökseen niin nopeasti kuin mahdollista.

RATKAISU:
(1) Saksa on jättänyt ETY:n perustamissopimuksen mukaiset velvoitteensa
täyttämättä, koska se ei ole noudattanut EY:n tuomioistuimen
17 päivänä lokakuuta 1987 antamaa ratkaisua C-412/85 eikä se
ole antanut neuvoston direktiivin 79/409/ETY täytäntöönpanon edellyttämiä
lakeja, asetuksia ja hallinnollisia säännöksiä.
(2) Saksa velvoitetaan vastaamaan oikeudenkäyntikuluista.

TOSISEIKAT: Saksan kansallinen ympäristönsuojelulaki salli
poikkeuksia tiettyjen lintulajikkeiden tahalliseen tappamiseen ja
tuhoamiseen. Saksa vetosi ensimmäisen EY:n tuomioistuimen ratkaisun
täytäntöönpanon viivästymisen osalta siihen seikkaan, että
kansallisen ympäristönsuojelutoimiston perustaminen oli hankalampaa
kuin osattiin odottaa.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
379L0409
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
685J0412
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 16.6.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.