18.03.1993 692J0050

Maatalous - Force majeure - Jalostus - Tarkastus - Vakuus - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 18.3.1993. Molkerei-Zentrale Süd GmbH
& Co. KG vs. Bundesanstalt für Landwirtschaftliche Marktordnung.
Frankfurt am Meinin Verwaltungsgerichtin kysymykset komission
asetuksen N:o 262/79 22 artiklan 4 kohdan tulkinnasta sellaisena
kuin artiklaa on muutettu komission asetuksella N:o 3021/85. Tapaus
C-50/92.

OIKEUSKYSYMYS: EY:n tuomioistuin muistutti, että force majeuren
käsite on ymmärrettävä kauppiaan hallinnan ulkopuolella olevana
epätavallisena ja ennalta arvaamattomana olosuhteena, jonka seurauksia
ei olisi pystytty välttämään, vaikka riittävää huolellisuutta
olisi noudatettu.
Jäsenvaltion viranomaiset viivyttelivät voin jalostuksen tarkastamista
ja tarkastusasiakirjan palauttamista tuotteen alkuperävaltion
viranomaisille. Kyseessä oli kauppiaan hallinnan ulkopuolella
oleva olosuhde siinä mielessä, ettei kauppias voinut puuttua edellä
mainittujen tehtävien suorittamiseen.
Epätavallinen ja ennalta arvaamaton kauppiaalle vahinkoa aiheuttava
olosuhde on tullut todistetuksi, jos maatalousmarkkinoiden
hallintojärjestelmästä vastaavien viranomaisten käytös teki EY:n
lainsäädännön noudattamisen kauppiaalle mahdottomaksi.
EY:n lainsäädännön mukaan kauppias voi anoa toisten asiakirjojen
hyväksymistä vastaaviksi asiakirjoiksi silloin, kun viranomainen
on viivytellyt. EY:n tuomioistuin kuitenkin totesi, ettei tähän
voida vedota, sillä viranomaisten virheellistä toimintaa on pidettävä
epätavallisena ja ennalta arvaamattomana. Yllä mainittu seikka
on kuitenkin merkityksellinen tutkittaessa, olisiko kyseinen
kauppias pystynyt välttämään viranomaisen toiminnasta johtuneet
vahingolliset seuraamukset.

RATKAISU:
Silloin kun todistuksen esittäminen määräajassa toisessa jäsenvaltiossa
suoritetusta voin jalostuksesta estyy, ja syynä voidaan
pitää tämän toisen jäsenvaltion hallinnollisten virkamiesten viivyttelyä
tarkastamisessa ja todistuksen antamisessa, voidaan olettaa,
että kyseessä on komission asetuksen N:o 262/79 22 artiklan 4
kohdassa tarkoitettu force majeure. Edellytyksenä on, että kauppias
on osoittanut huolellisuutta ja pyytänyt viranomaisia toimimaan
tavaranvaihdon loppuun suorittamiseksi. Siihen seikkaan, että
kauppias ei ollut anonut toisten asiakirjojen hyväksymistä vastaavina
asiakirjoina komission asetuksen N:o 1687/76 14 artiklan
mukaan, voidaan vedota kauppiasta vastaan vain, jollei hallinnollisten
viranomaisten toiminta estänyt kauppiasta turvaamasta oikeuksiaan
edellä mainitun menettelyn kautta.

TOSISEIKAT: Kysymys koski Molkerei-Zentrale Süd GmbH & Co. KG:n
(Molkerei) ja Bundesanstalt für Landwirtschaftliche Marktordnungin
(BLM) välistä kiistaa. Molkerei teki vuonna 1987 tarjouksen voierästä.
Tämä tarjous hyväksyttiin, ja Molkerei talletti BLM:lle
vakuuden voin jalostamisesta. Saksassa suoritetun esikäsittelyn
jälkeen Molkerein kauppaedustaja vei osan voierästä Italiaan lopullista
käsittelyä varten. Italian viranomaiset eivät antaneet
tarkastusjäljennöstä T5 ennen kuin asetuksen N:o 262/79 22 artiklan
4 kohdan määräaika oli kulunut umpeen. Tämän seurauksena BLM
julisti 15% vakuudesta menetetyksi. Alioikeus pyysi EY:n tuomioistuimelta
ennakkoratkaisua em. asetuksen tulkinnasta.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
379R0262 376R1687
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 10.6.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.