31.03.1993 692J0027

Maatalous - Vientituki - Tulli - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 31.3.1993. Möllmann-Fleisch vs. HZA
Hamburg-Jonas. Hampurin Finanzgerichtin kysymykset neuvoston asetuksen
N:o 885/68 6 artiklan 2 kohdan ja 4 artiklan sekä komission
asetuksen N:o 2730/79 20 artiklan 1 kohdan ja 3 artiklan b kohdan
tulkinnasta. Tapaus C-27/92.

RATKAISU:
Neuvoston asetuksen N:o 885/68 6 artiklan 2 kohtaa ja komission
asetuksen N:o 2730/79 20 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten,
ettei kolmanteen maahan tapahtuneen tuonnin voida katsoa tulleen
todistetuksi, jos on ilmennyt kohtuullista epätietoisuutta siitä,
päätyikö tuote kyseisen maan markkinoille komission asetuksen N:o
2730/79 20 artiklan 3 kohdassa mainitun tullaustodistuksen mukaisesti.

TOSISEIKAT: Möllmann oli saanut etukäteen vientitukea. Yritys oli
vienyt toukokuussa 1984 lihaa Egyptiin. Alus oli saapunut kesäkuussa
1984 Alexandriaan, missä egyptiläiset viranomaiset olivat
ottaneet tuontilihasta näytteitä eläinlääketieteellistä terveystarkastusta
varten.
Kantaja toimitti vastaajalle egyptiläisen tulliselvitystodistuksen,
joka koski lihan tuontia Egyptiin. Myöhemmin kävi kuitenkin
ilmi, että eläintarkastuksen tulokset olivat negatiivisia, minkä
vuoksi liha hylättiin. Tästä oli seurauksena, että viranomainen
(Hauptzollamt) pyysi Möllmannilta jo maksetun vientituen palauttamista.
Möllmann nosti kanteen Hampurin alioikeudessa (Finanzgericht).
Alioikeus pyysi EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua
siitä, voitiinko katsoa, että liha oli saapunut Egyptin markkinoille.

EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
368R0885 379R2730
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 11.6.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.