03.03.1993 692J0008

Maatalous - Ennakkoratkaisu - Säännöstely - Jälleenvienti - Korvaus - Valuutantasausmaksu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 3.3.1993. General Milk Products GmbH
vs. Hauptzollamt Hamburg-Jonas. Hampurin Finanzgerichtin kysymykset
komission asetusten N:o 900/84 ja N:o 1371/81 tulkinnasta.
Tapaus C-8/92.

TOSISEIKAT: General Milk Products GmbH (GMP) on New Zealand Dairy
Boardin (NZDB) tytäryhtiö. GMP markkinoi NZDB:n maitotuotteita Eurooppaan.
Vuonna 1984 GMP toi Saksaan useita eriä uusi-seelantilaista
cheddar-juustoa. Sen tarkoituksena oli markkinoida osa
juustosta Saksaan ja jälleenviedä osa muihin Euroopan maihin.
GMP hyötyi uusi-seelantilaisen cheddar-juuston jälleenvientiin
sovellettavista valuutantasausmaksuista aina 16 päivään joulukuuta
1984 saakka. Tuolloin tulivat voimaan Uuden-Seelannin ja EY:n
välisten keskinäisten säännöstelyjärjestelyjen muutokset. GMP sai
jälkeenpäin valuutantasausmaksun cheddar-juuston välittömästä
jälleenviennistä Tanskaan ja Ranskaan. Tämä juustoerä kuului 18 päivänä
1984 Saksaan Uudesta-Seelannista maahantuotuun tavaraerään.
GMP katsoi, ettei Uuden-Seelannin ja EY:n välisten järjestelymuutosten
sekä asetusten muutosten olisi pitänyt estää yritystä hyödyntämästä
valuutantasausmaksu. GMP riitautti viranomaisen (Hauptzollamt)
antaman valuutantasausmaksua koskevan hylkäävän päätöksen
ja valitti asiassa alioikeuteen (Finanzgericht). Alioikeus pyysi
EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua asetusten N:o 900/84 ja N:o
1371/81 tulkinnasta.

RATKAISU:
Komission asetusta N:o 900/84 ja komission asetusta N:o 1371/81 on
tulkittava siten, että positiivisia tasausmaksuja voidaan soveltaa
uusi-seelantilaisen cheddar-juuston vientiin, jos juuston tuontiajankohtana
sovellettiin negatiivista tasausmaksua tai vähimmäishintaa
koskevia säännöksiä. Edellytyksenä on, ettei käy ilmi,
että tuontia ja vientiä harjoitettiin ainoastaan yllä mainittujen
säännösten hyväksikäyttämiseksi.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
384R0900 381R1371
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 10.5.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.