02.08.1993 691J0332

Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Työntekijä - Ennakkoratkaisu - Työsopimus - Työsuhde - Syrjintä

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 2.8.1993. P. Allué and Others vs.
Università degli Studi di Venezia and Others. Venetsian ja Parman
Pretoren kysymykset ETY:n perustamissopimuksen 48 artiklan tulkinnasta.
Yhdistetyt tapaukset C-259/91, C-331/91 ja C-332/91.

C-259/91

OIKEUSKYSYMYS: Kansallinen tuomioistuin tiedusteli EY:n tuomioistuimelta,
onko ETY:n perustamissopimuksen 48 artiklan 2 kohdan
vastaista, että kansallisessa lainsäädännössä rajoitetaan yliopiston
vieraan kielen assistenttien työsuhteen kesto yhteen vuoteen
mahdollisuudella saada työsopimusta jatkettua, kun vastaavaa rajoitusta
ei sovelleta muihin opettajiin.
EY:n tuomioistuin totesi ratkaisussaan, että vaikka yliopiston
vieraan kielen assistenttien työsuhteen kestoa koskevaa rajoitussäännöstä
sovellettiin kansalaisuudesta riippumatta, se koski
erityisesti työntekijöitä, joilla on toisen jäsenvaltion kansalaisuus.
Tilastot osoittavat, että Italiassa ainoastaan 25 % vieraan
kielen assistenteista on italialaisia.
Italian hallitus väitti, että ottaen huomioon koulutukselliset
tarpeet ja taloudelliset voimavarat vuoden työsopimus mahdollistaa
yliopistojen tehokkaan hallinnon.

EY:n tuomioistuin totesi, että ETY:n perustamissopimuksen määräykset
eivät estä jäsenvaltioita hyväksymästä yliopistojen tehokkaan
hallinnon varmistamiseksi yhdenvertaisia toimenpiteitä, jotka
saattavat vaikuttaa erityisesti työntekijöihin, jotka ovat toisen
jäsenvaltion kansalaisia. Tällaisten toimenpiteiden on kuitenkin
noudatettava suhteellisuusperiaatetta eli niiden tulee olla tarkoituksenmukaisia
ja välttämättömiä tavoiteltuun päämäärään nähden.

EY:n tuomioistuin hylkäsi Saksan hallituksen väitteen ja huomautti,
ettei yhteisön oikeus estä jäsenvaltioita tekemästä työsopimuksia
vieraan kielen assistenttien kanssa tietylle kaudelle, kun
työhönottovaiheessa vaikuttaa siltä, etteivät koulutukselliset
tarpeet edellytä pidempää työkautta. Toisaalta työsopimuksia,
joiden tarkoituksena on vastata pysyvään koulutustarpeeseen, kuten
pakollisten kielten opetus tai suosittujen kielten opetus, ei
voida rajoittaa tiettyyn kauteen. Tällaiset työsopimukset on tehtävä
rajoittamattomaksi kaudeksi, kuten vastaavassa asemassa olevien
muun alojen opettajien työsopimukset.
EY:n tuomioistuin katsoi ratkaisussaan, että työsopimuksen rajoittaminen
yhteen vuoteen mahdollisuudella jatkaa työsopimusta asetti
assistentit epävarmaan tilanteeseen ja antoi kansallisille hallintoviranomaisille
mahdollisuuden väärinkäyttää tilannetta.

RATKAISU:
Jäsenvaltion lainsäädäntö, jossa vieraan kielen assistenttien
työsuhteen kesto on rajoitettu yhteen vuoteen mahdollisuudella
jatkaa työsopimusta, on ETY:n perustamissopimuksen 48 artiklan 2
kohdan vastaista, kun vastaavaa rajoitusta ei sovelleta muihin
opettajiin.

TOSISEIKAT: Italiassa vieraan kielen assistenttien työsopimuksista
säädetään erityisessä asetuksessa No 382/1980. Asetuksessa todetaan,
että Italian yliopistot voivat palkata vieraan kielen assistentteja
työsopimuksin edellyttäen, että sopimus tehdään vain
yhdeksi lukuvuodeksi ja sopimusta voidaan jatkaa enintään viiteen
vuoteen. Lukuisat vieraan kielen assistentit kahdesta italialaisesta
yliopistosta nostivat kanteet alioikeuksissa (Pretore di
Venezia; Pretore di Parma). Alioikeudet pyysivät EY:n tuomioistuimelta
ennakkoratkaisua siitä, onko kansallinen asetus No 382/1980
ristiriidassa ETY:n perustamissopimuksen 48 artiklan 2 kohdan
kanssa.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi todeta seuraavaa:
ETY:n perustamissopimuksen 48 artiklan 2 kohta estää sellaisen
kansallisen säännöksen soveltamisen, joka rajoittaa vieraan kielen
assistenttien työsopimusten keston yhteen vuoteen.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 48 artikla vastaa ETA-sopimuksen 28
artiklaa.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
Työsopimuslaki 30.4.1970, SK:320/1970 (muut. SK:235/1993 [ETA]),
erityisesti 17§.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E048
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 13.4.1994
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.