01.04.1993 691J0260

Verotus - Taannehtivuus - Oikeusvarmuus - Maito - Vero - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 1.4.1993. Diversinte SA and Another
vs. Administratión Principal de Aduanas e Impuestos Especiales de
La Junquera. Madridin Tribunal Económico Administrativo Centralin
kysymykset taannehtivan vaikutuksen laillisuudesta komission asetuksen
N:o 744/87 3 artiklan viimeisessä alakohdassa, sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella N:o 805/86. Tapaus C-260/91.

OIKEUSKYSYMYS: EY:n tuomioistuin on johdonmukaisesti korostanut,
että vaikka oikeusvarmuuden periaate on yleisesti ottaen ristiriidassa
yhteisön säädösten ennen varsinaista julkaisua alkavien
aikavaikutusten kanssa, tilanne voi poikkeuksellisesti olla toinen,
kun saavutettava päämäärä sitä edellyttää, ja asianosaisten
oletettujen oikeutusten suojaa kunnioitetaan.
EY:n tuomioistuin totesi, että vaikka se on johdonmukaisesti pitänyt
yhteisön päätösten taannehtivaa vaikutusta mahdollisena, tällaisten
päätösten perusteluihin on sisällytettävä ne syyt, jotka
oikeuttavat halutun taannehtivuuden. ETY:n perustamissopimuksen
190 artiklan edellyttämien perustelujen tarkoituksena on antaa
asianosaisille mahdollisuus saada tieto toteutetun toimenpiteen
oikeutuksesta, jotta käsittely olisi oikeudenmukainen ja jotta
EY:n tuomioistuin voisi harjoittaa valvontavaltaansa. Kiistanalaisen
toimenpiteen hyväksyneen yhteisön toimielimen perustelut on
osoitettava selvästi ja ehdottomasti.

RATKAISU:
Komission asetuksen N:o 744/87 3 artiklan viimeinen kohta, jolla
on muutettu asetusta N:o 805/86, ei ole Espanjan ja yhteisön välisen
kaupan tasausmaksujen käyttöönoton osalta laillinen sikäli,
kuin siinä todetaan asetuksen olevan voimassa 12 päivästä helmikuuta
1987 lähtien.

TOSISEIKAT: Iberlacta vei Saksaan vuoden 1987 helmi-maaliskuussa
207 tonnia maitojauhetta, jonka rasvapitoisuus oli 12% ja joka oli
denaturoitu eläinrehuksi. Diversinte vei Saksaan vuoden 1987 maaliskuussa
120 tonnia vastaavaa tuotetta, jonka rasvapitoisuus oli
18%. Kiistanalainen asetus julkaistiin EY:n virallisessa lehdessä
17 päivänä maaliskuuta 1987. Tämän asetuksen mukaan Espanjasta
jälleenviedystä denaturoidusta maitojauheesta siihen saakka (1
päivä maaliskuuta 1986) voimassaolevien säädösten perusteella
peritty vero laajennettiin kattamaan samojen säännösten nojalla
denaturoitu ja Espanjasta jälleenviety maitojauhe riippumatta sen
rasvapitoisuudesta. Yllä mainitun asetuksen 3 artiklan viimeisen
alakohdan nojalla asetus saatettiin taannehtivasti voimaan 12
päivästä helmikuuta 1987 lähtien. Asetusta täytäntöönpannessaan
tulliviranomaiset pyysivät Divesinteä ja Iberlactaa maksamaan
tämän veron, minkä nämä yritykset tekivätkin itse periaatetta vastustaen.
Yritykset vetosivat siihen, että asetus oli laiton, koska
se taannehtivuutensa vuoksi ei täyttänyt niitä edellytyksiä, joita
EY:n tuomioistuin on asettanut taannehtivuudelle.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi todeta seuraavaa:
Esitettyjen kysymysten harkinta ei ole tuonut esiin komission
asetuksen N:o 744/87 laillisuuteen vaikuttavia tekijöitä.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
387R0744 386R0805
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 12.7.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.