31.03.1993 691J0221

Liikenne - Vesiliikenne - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 31.3.1993. Christof Ooburg and Others
vs. Wasser- und Schiffahrtsdirektion Bordwest, Aurich. Emden Amtsgerichtin
kysymykset ETY:n perustamissopimuksen 76 artiklan tulkinnasta.
Tapaus C-184/91.

RATKAISU:
ETY:n perustamissopimuksen 76 artiklaa on tulkittava siten, ettei
artikla estä jäsenvaltiota edellyttämästä, että sen sisävesialueella
purjehtimiseen vaaditaan kansallisen lainsäädännön mukainen todistus
(Master's Certificate for Inland navigation). Artikla kuitenkin estää
uusien toimenpiteiden käyttöönottamisen, joilla syrjitään toisen
jäsenvaltion liikenteenharjoittajia. Hallinnollinen menettely saattaa
muodostaa tällaisen muutoksen. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä
on ratkaista, onko tällaisia muutoksia tapahtunut.

TOSISEIKAT: Alankomaalainen Ooburg ja belgialainen van Messem olivat
purjehtineet Saksan sisävesillä ilman Saksan sisävesipurjehdusasetuksen
edellyttämää asianmukaista todistusta. Tästä oli seurauksena,
että Saksan vesiliikenneviranomainen (Schiffahrtsdirektion Nordwest)
määräsi heille sakot. Ooburg ja van Messem valittivat asiassa Emdenin
alioikeuteen (Amtsgericht), sillä heillä oli voimassa olevat alankomaalaiset
todistukset sisävesipurjehduksesta (Groot vaarbewijs II).
Näin ollen he katsoivat, että ETY:n perustamissopimuksen 76 artiklaa
oli rikottu. Alioikeus pyysi EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua
em. artiklan tulkinnasta.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
ETY:n perustamissopimuksen 76 artiklassa kielletään jäsenvaltiota
muuttamasta lainsäädäntöään niin, että toisten jäsenvaltioiden
laivurit olisivat epäedullisemmassa asemassa kuin kansalliset laivurit,
verrattuna ETY:n perustamissopimuksen voimaan tullessa sovellettuun
järjestelmään.
ETY:n perustamissopimuksen 76 artiklassa kielletään myös jäsenvaltiota
muuttamasta soveltamiskäytäntöään siten, että muissa jäsenvaltioissa
toimivat laivurit, joilla on toisen jäsenvaltion todistus,
eivät enää saisi purjehtia kyseisen jäsenvaltion sisävesillä ilman
tämän jäsenvaltion myöntämää purjehdustodistusta.
Velvollisuus turvata palvelujen vapaa liikkuvuus sellaisena kuin sitä
sovelletaan liikenteeseen tarkoittaa, ettei jäsenvaltio voi edellyttää
kansallisen purjehdustodistuksen hankkimista palveluja tarjoavalta
henkilöltä, jolla on toisen jäsenvaltion vastaavilla edellytyksillä
myöntämä todistus ja jonka voidaan katsoa täyttävän kansallisen
purjehdustodistuksen saamisen edellytykset. Ei voida vaatia, että
palveluja tarjoava henkilö hankkii jäsenvaltiolta ennakkoon tunnustuksen
purjehdustodistuksen vastaavuudesta.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 76 art. vastaa ETA-sopimuksen 48 artiklaa.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
-
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E076
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 18.6.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.