01.04.1993 691J0136

Polkumyynti - Tulli - Kauppapolitiikka - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 1.4.1993. Findling Wälzlager Handelsgesellschaft
mbH and Others vs. Hauptzollamt Karlsruhe. Baden-Württembergin
Finanzgerichtin kysymykset neuvoston asetuksen N:o
374/87 1 artiklan 3 kohdan tukinnasta. Tapaus C-136/91.

OIKEUSKYSYMYS: EY:n tuomioistuin totesi, että tulkittaessa yhteisön
oikeuden säännöstä on sanamuodon lisäksi otettava huomioon
määräyksen yhteys ja sen lainsäädännön tarkoitus, josta säännös
muodostaa osan. Neuvoston asetuksesta N:o 2176/84 13 artiklan 3
kohdasta ja neuvoston asetuksesta N:o 2423/88 ilmeni, että polkumyyntitullin
määrä ei saa ylittää polkumyyntimarginaalia, ja
määrä voi olla pienempi, jos se riittää poistamaan vahingon. Vastaava
periaate löytyy myös GATTin polkumyyntisopimuksen 8 artiklasta.
Tämä periaate tulisi loukatuksi, jos tietyn yrityksen vientituotteeseen
sovellettaisiin suurempaa polkumyyntitullia kuin
vastaavaan tuotteeseen, jonka on tuonut yhteismarkkinoille yritys,
joka myi tuotteen ensiksi mainitulle yritykselle.

RATKAISU:
Neuvoston asetuksen N:o 374/87 1 artiklan 3 kohdan luetteloa on
tulkittava siten, että yksittäisiä polkumyyntitulliprosentteja
voidaan soveltaa tavaramerkkeihin n:o 1-7 luetelmakohdassa 3, jos
pystytään todistamaan, että laakeripesän on valmistanut tai tilannut
yritys, joka on nimetty viejiä koskevassa otsakkeessa.

TOSISEIKAT: Findling Wälzlager toi maahan laakeripesiä, jotka oli
valmistanut Asahi Seiko Ltd Nashi Fujikoshi Corporationin tilauksesta.
Laakeripesien valmistajaksi oli merkitty "NACHI". Japanilaiset
yritykset Gloria International Corporation ja Ehara Industries
Ltd olivat myyneet pääkäsittelyn kantajalle kyseiset laakeripesät.
Tulliviraston (Hauptzollamt) päätöksellä tuonnista perittiin
asetuksen N:o 374/87 perusteella 13.39 %:n polkumyyntitulli.
Findling Wälzlager valitti päätöksestä, mutta valitus hylättiin.
Tämän jälkeen Findling valitti Baden-Württembergin alioikeuteen
(Finanzgericht) ja väitti, että tuontiin sovellettu tulliprosentti
perustui asetuksen virheelliseen tulkintaan. Alioikeus pyysi EY:n
tuomioistuimelta ennakkoratkaisua asetuksen tulkinnasta.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
387R0374 384R2176
388R2423
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 2.7.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.