01.04.1993 691J0044

Maatalous - Vienti - Tulli - Oletettujen oikeutusten suoja - Valuutantasausmaksu - Ennakkoratkaisu - Kansallinen viranomainen - Virhe

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 1.4.1993. A. Lageder and Others vs.
Amministrazione delle Finanze dello Stato. Italian Corte di Cassazionen
kysymykset neuvoston asetuksen N:o 1311/73 tulkinnasta.
Yhdistetyt tapaukset C-31/91, C-32/91, C-33/91, C-34/91, C-35/91,
C-36/91, C-37/91, C-38/91, C/39/91, C-40/91, C-41/91, C-42/91,
C-43/91 ja C-44/91.

RATKAISU:
(1) Komission asetuksen N:o 1311/73 1 artiklaa on tulkittava siten,
että ainoastaan niihin viineihin, joilla oli denominazione di
origine controllata (DOC) ja denominazione di origine controllata
e garantita (DOCG) voitiin Italiassa liittää merkintä "erityisalueella
tuotettu laatuviini", kun 1 artikla oli voimassa eli 22 päivänä
toukokuuta ja 31 päivänä elokuuta 1973.
(2) Yhteisön soveltuvan lainsäädännön puuttuessa kansallisen tuomioistuimen
tehtävänä on pääkäsittelyn aikana soveltaa kansallista
vientimaksujen väliaikaista poistamista koskevaa lainsäädäntöä
maksujen osalta, joita ei ole kansallisen viranomaisen virheen
takia peritty veronmaksajalta. Edellytyksenä on, että kyseiset
kansalliset säännökset soveltuvat yhdenmukaisesti kansallisiin ja
Euroopan yhteisön vaatimuksiin, eivätkä ne vaikuta yhteisön oikeuden
soveltamisalaan tai tehokkuuteen.
(3) Kansallisen viranomaisen, joka on vastuussa laatuviineihin
liitettävien V.A.2-lomakkeiden antamisesta järjestäytyneellä viinialalla,
on noudatettava oletettujen oikeutusten suojan periaatetta.
Tästä huolimatta, kun liitteenä olevan V.A.2-lomakkeen
antaneelta kansalliselta viranomaiselta puuttui toimivalta, ja se
oli yhteisön oikeutta virheellisesti tulkiten jättänyt säännösten
edellyttämän valuutantasausmaksun perimättä, kantajilla ei hyvästä
uskostaan huolimatta voinut olla oletettuja oikeutuksia.

TOSISEIKAT: Tapauksessa oli kyse italialaisen viinin viennistä
Saksaan ja viennistä johtuvasta jälkitulliselvityksestä sekä valuutantasausmaksun
maksamisesta. Kun italialaista viiniä vietiin
Saksaan, lähetykseen oli liitetty Agrario s. Michelen antamat
V.A.2-lomakkeet, jotka todistivat, että kyseinen viini oli tietyllä
alueella tuotettua laatuviiniä. Tämän vuoksi pääkäsittelyn
kantajat eivät suorittaneet valuutantasausmaksua. Viranomainen
(Amministrazione delle Finanze dello Stato) väitti kuitenkin myöhemmin,
ettei maastaviety viini täyttänyt asetuksen N:o 1311/73 1
artiklan edellytystä "quality wines p.s.r.", koska kyseinen viini
ei Italian lainsäädännön mukaan ansainnut etikettiä "denominazione
di origine controllata" tai "denominazione di origine controllata
e garantita". Tästä oli seurauksena, että koska ainoastaan laatuviinit
vapautettiin valuutantasausmaksusta, Italian viranomainen
vaati jälkitulliselvityksessä summan maksamista.
Viranomainen antoi maksukehotuksen vedoten siihen, ettei Istituto
ollut toimivaltainen myöntämään V.A.2-lomakkeita 22 päivän toukokuuta
1973 jälkeen eikä väliaikainen "p.s.r" laatuviiniluettelo,
johon Istituto oli vedonnut, ollut enää voimassa edellä mainitun
päivämäärän jälkeen.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
373R1311
-----------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 21.6.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.