23.03.1993 691J0314

Euroopan parlamentti - Toimikausi - Siirtymäkausi - Avustus - Oikeusvarmuus - Kumoamiskanne

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 23.3.1993. Beate Weber vs.
Parliament. Weber, entinen Euroopan parlamentin jäsen, haki EY:n
tuomioistuimelta parlamentin 2 päivänä lokakuuta 1991 antaman
päätöksen kumoamista. Tapaus C-314/91.

OIKEUSKYSYMYS: EY:n tuomioistuimen mukaan silloin, kun tutkitaan
kattaako vaalikauden lopun käsite kaikki toimikauden päättymiseen
johtavat olosuhteet vai ainoastaan vaalikauden lopussa päättyvän
toimikauden, on otettava huomioon käsiteltävänä olevien säännösten
sanamuoto, sisältö ja tarkoitus.

EY:n tuomioistuin totesi, että säännöksen 1 artiklan osalta sanamuodolla
vaalikauden loppu on neutraali merkitys ja se sisältää
kaikki olosuhteet, jotka johtavat toimikauden päättymiseen.
Euroopan parlamentin mukaan toimikauden päätyttyä maksettavan
siirtymävaiheen avustusmäärärahan tarkoituksena on helpottaa parlamentin
jäsenen siirtymistä uuteen toimeen. Näin ollen tällaista
avustusta ei tarvittu silloin, kun parlamentin jäsen luopuu vaalikauden
aikana vapaaehtoisesti virastaan, kuten hakija käsiteltävänä
olevassa tapauksessa teki.

EY:n tuomioistuin katsoi kuitenkin, ettei tällainen tarkoitus käynyt
ilmi säännöksen sanamuodosta. Tuomioistuin korosti, ettei myöskään
ollut osoitettu, että vapaaehtoisesti toimestaan vaalikauden aikana
luopuva parlamentin jäsen kohtaisi vähemmän taloudellisia vaikeuksia
kuin vaalikauden päättyessä virkansa jättävä jäsen.
EY:n tuomioistuin otti kantaa parlamentin toimiston 12 päivänä
joulukuuta 1990 antamien säännösten tulkintaan. EY:n tuomioistuin
totesi, että sen jälkeen kun yhteisön toimielin on hyväksynyt
toimenpiteen, jolla on taloudellisia vaikutuksia ja jonka sanamuoto
ja sisältö eivät salli rajoittavaa tulkintaa, sillä ei ole
oikeutta myöhemmän autenttisena pidetyn tulkinnan avulla rajoittaa
asianmukaisten säännösten soveltamisalaa mahdollisten edunsaajien
vahingoksi. Muutoin oikeusvarmuuden periaate saattaisi tulla loukatuksi.

RATKAISU:
(1) Euroopan parlamentin 2 päivänä lokakuuta 1991 tekemä päätös,
jolla hakijalta evättiin toimikauden päättymisen yhteydessä maksettava
siirtymävaiheen avustusmääräraha, kumotaan.
(2) Euroopan parlamentti velvoitetaan vastaamaan oikeudenkäyntikuluista.

TOSISEIKAT: Euroopan parlamentin toimisto hyväksyi toukokuussa
1988 säännökset parlamentin jäsenille toimikauden päättyessä myönnettävästä
siirtymävaiheen avustusmäärärahasta. Myöhemmin joulukuussa
parlamentti teki päätöksen, jossa se totesi, että siirtymävaiheen
avustusmääräraha koski vaalikauden loppuun päättyviä toimikausia.
Parlamentin entinen jäsen Weber haki EY:n tuomioistuimelta
parlamentin päätöksen kumoamista.
-----------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 15.6.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.