18.02.1993 691J0285

Maatalous - Tulli - Vienti - Kolmas maa - Hyvitys - Tuote - Jalostus - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 18.2.1993. E. Merck vs. HZA
Hamburg-Jonas. Hampurin Finanzgerichtin kysymykset tiettyjen
määräysten tulkinnasta. Tapaus C-285/91.

RATKAISU:
Neuvoston asetuksen N:o 3035/80 2 artiklan, 3 artiklan 1 kohdan c
alakohdan ja 3 artiklan ja liitteen C 7 alaviitteen säännöksiä,
sellaisina kuin ne ovat muutettuina neuvoston asetuksella N:o
2223/86, on tulkittava siten, että sorbitolista tuotetun C-vitamiinin
viennistä on myönnettävä hyvitys sokerista annetun taksan
mukaisesti, vaikka sorbitoli olisi valmistettu valkoisesta sokerista
tuotetusta glukoosista.

TOSISEIKAT: Merck vie kolmansiin maihin C-vitamiinia, jota valmistetaan
sukroosista (valkoisesta sokerista) saadusta glukoosista.
Glukoosi jalostetaan sorbitoliksi, jota käytetään tuotteiden valmistukseen
vientiä varten. Tullivirasto (Hauptzollamt) hylkäsi
Merckin 106 hakemusta, jotka koskivat hyvitystä. Viranomainen
perusteli kantaansa sillä, että neuvoston asetuksen N:o 3035/80
liitteen C 7 alaviitteen mukaan viennin hyvitystä ei myönnetä silloin,
kun sorbitolia ei ole tuotettu suoraan sakkaroosista vaan
glukoosista. Alioikeus (Finanzgericht) pyysi EY:n tuomioistuimelta
neuvoston asetuksen N:o 3035/80 tulkintaa.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
380R3035
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 8.6.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.