30.03.1993 691J0168

Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Syrjintä - Nimi - Rekisteröinti - Translitterointi - Sijoittautumisoikeus - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 30.3.1993. Christos Konstatinidis vs.
Stadt Altensteig and Others. Tübingenin Amstgerichtin kysymykset
ETY:n perustamissopimuksen 5, 7, 48, 52, 59 ja 60 tulkinnasta.
Tapaus C-168/91.

OIKEUSKYSYMYS: EY:n tuomioistuin totesi in limine asiakirjoista
käyneen ilmi, että pääkäsittelyn kantaja on Saksassa itsenäistä
ammattia harjoittava Kreikan kansalainen.
EY:n tuomioistuin selvitti, että kansallinen tuomioistuin haki
kysymyksillään pääasiassa vastausta siihen, estääkö ETY:n perustamissopimuksen
52 artikla toisessa jäsenvaltiossa itsenäistä ammattia
harjoittavan Kreikan kansalaisen nimen ottamisen kyseisen
jäsenvaltion väestörekisteriin sellaisessa oikeinkirjoitusmuodossa,
joka muutti ja vääristi hänen nimensä eikä vastannut nimen foneettista
kirjoitusta.
Tässä suhteessa EY:n tuomioistuin kiinnitti huomiota siihen, ettei
ETY:n perustamissopimus sisältänyt minkäänlaista estettä kreikkalaisen
nimen kirjoittamiselle roomalaisin aakkosin väestörekisteriin
niissä jäsenvaltioissa, joissa käytetään roomalaisia aakkosia.
Näissä olosuhteissa jäsenvaltion tehtävänä on säätää menettelytavoista
laeilla tai hallinnollisilla toimenpiteillä. Menettelytavoista
säädettäessä on otettava huomioon jäsenvaltion tekemien
syntymää, avioliittoa ja kuolemaa koskevien kansainvälisten yleissopimusten
säännökset.
Edellä mainittuja säännöksiä on pidettävä ETY:n perustamissopimuksen
52 artiklan vastaisina silloin, kun niiden soveltaminen aiheuttaa
Kreikan kansalaiselle vaikeuksia siinä määrin, että se vaikuttaa
kyseisen artiklan hänelle turvaamaan vapauteen harjoittaa
itsenäistä ammattia.
Tästä olisi kyse, jos sijoittautumisvaltio velvoittaisi Kreikan
kansalaisen käyttämään ammattiaan harjoittaessaan väestörekisterin
translitteraatioon perustuvaa nimen oikeinkirjoitusta, jos tämä
oikeinkirjoitus muuttaa nimen ääntämistä ja aiheuttaa riskin, että
mahdolliset asiakkaat sekoittaisivat hänet toiseen henkilöön.

RATKAISU:
ETY:n perustamissopimuksen 52 artiklaa on tulkittava siten, että
on kyseisen määräyksen vastaista velvoittaa kansallisella lainsäädännöllä
Kreikan kansalainen käyttämään ammattiaan harjoittaessaan
nimensä translitteraatiota, joka muuttaa nimen ääntämistä, kun
tämä vääristymä saattaa asettaa hänet alttiiksi riskille, että
mahdolliset asiakkaat sekoittavat hänet toiseen henkilöön.

TOSISEIKAT: Konstantinidis on Kreikan kansalainen. Hän asuu Altensteigissa
Saksassa. Ammatiltaan hän on hieroja ja terveyskylpyhoitaja.
Kreikkalaisen syntymätodistuksen mukaan hänen nimensä on
Konstantinidis. Kun hakija meni naimisiin vuonna 1983, hänen nimensä
otettiin Saksan avioliittorekisteriin kirjoitettuna Christos
Konstandinidis. Myöhemmin vuonna 1990 Konstantinidis haki rekisteriviranomaiselta
sukunimen oikeinkirjoittamista sillä perusteella,
että oikeinkirjoitus osoitti saksalaisille oikean kreikkalaisen
tavan ääntää hänen sukunimensä. Lisäksi hänen sukunimensä translitteroitiin
roomalaisin kirjaimin kreikkalaiseen passiin.
Koska hakijan avioliittorekisteriin merkityn sukunimen tuli täsmätä
syntymätodistukseen merkityn sukunimen kanssa, Tübingenin alioikeus
(Amtsgericht) hankki käännöksen syntymätodistuksesta. Käyttämällä
latinan kieliseen translitteraatioon ISO 18 Standardia
hänen nimekseen tulee Hréstos Konstantinidés. Hakija vastusti
alioikeudessa translitteraatiota väittäen, että se vääristi hänen
nimensä ääntämistä. Alioikeus pyysi EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua
perustamissopimuksen määräysten tulkinnasta.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
Silloin kun jäsenvaltion kansalainen sijoittautuu ETY:n perustamissopimuksen
52 artiklan nojalla toiseen jäsenvaltioon, jossa
käytetään eri aakkosia kuin hänen kotimaassaan, ETY:n perustamissopimuksen
7 ja 52 artiklaa on loukattu isäntävaltion säännöksillä
tai menettelytavoilla, jotka edellyttävät hänen nimensä ottamista
väestörekisteriin vastoin hänen tahtoaan sellaisessa translitteraatiomuodossa,
joka vääristää nimen oikeaa lausumista.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 52 art. vastaa ETA-sopimuksen 31 artiklaa.
ETY:n perustamissopimuksen 7 art. vastaa ETA-sopimuksen 4 artiklaa.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
Asetus kielilain soveltamisesta henkikirjoituksessa 14.12.1946,
SK:857/1946.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E005 157E007
157E048 157E052
157E059 157E060
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 16.6.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.