11.02.1993 691J0291

Tavaroiden vapaa liikkuvuus - Itsenäinen ammatinharjoittaja - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 11.2.1993. Textilveredlungsunion GmbH
& Co. vs. Hauptzollamt Nürnberg-Fürth. Münchenin Finanzgerichtin
kysymykset neuvoston asetuksen N:o 1999/85 3 artiklan 2 kohdan ja
asetuksen N:o 3677/86 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan tulkinnasta.
Tapaus C-291/91.

OIKEUSKYSYMYS: Asetuksen N:o 3677/86 3 artiklan 7 kohta viittaa
erityisesti tilanteeseen, jossa käsittelymenetelmä koskee kahta
yhteisön alueella toimivaa itsenäistä ammatinharjoittajaa. Ensinnäkin
toimeksiantajaa, jonka toimeksiannosta käsittely tehdään ja
toiseksi agenttia, joka suorittaa toimeksiannon.
Kyseisen tapauksen taustasta ja asetusten sanamuodosta käy ilmi,
että toimivaltaisilla tulliviranomaisilla tulisi olla mahdollisuus
hankkia toimeksiantajalta todisteita siitä, että lupaan liittyvät
taloudelliset ehdot on täytetty muiden asetuksen N:o 1999/85 4 artiklan
b kohdan edellytysten lisäksi. Täytäntöönpanoasetuksen N:o
3677/86 3 artiklan 7 kohdalla yhdessä 3 artiklan 1 kohdan ja täytäntöönpanoasetuksen
liitteen II kanssa varmistetaan, että toimeksiantaja
on yksilöity ja virallisesti tunnistettu. Tämä ei kuitenkaan
estä agenttia lähestymästä tulliviranomaisia, jos lupahakemus
on tehty toimeksiantajan puolesta.
Täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 1 ja 7 kohdalla mahdollistetaan
riittävä käsittelyyn kohdistuva valvonta yhteisön sisällä. Täytäntöönpanoasetuksen
3 artiklan 7 kohdassa on otettu käyttöön yksi
asetuksen N:o 1999/85 3 artiklan 2 kohdassa mainituista vaihtoehtoisista
sanoista, joten viimeksi mainittu artikla ei voi olla
ristiriidassa edellä mainittujen säännösten kanssa. Täytäntöönpanoasetuksen
5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa termin työkäsittely
osalta EY:n tuomioistuin totesi, että termi löytyy myös toisesta
kohdasta kyseistä asetusta, joten sillä ei ole merkitystä 3
artiklan 7 kohdan tulkinnan kannalta.

RATKAISU:
Neuvoston asetuksen N:o 1999/85 3 artiklan 2 kohtaa yhdessä asetuksen
N:o 3677/86 3 artiklan 7 kohdan kanssa on tulkittava siten,
että silloin, kun yhteisön alueella toimiva toimeksiantaja ja toimitsija
ovat tehneet työkäsittelysopimuksen yhteisön ulkopuolelta
tulevien tavaroiden käsittelystä, toimitsija toimittaa toimeksiantajan
puolesta lupahakemuksen toimivaltaiselle tulliviranomaiselle.

TOSISEIKAT: Tammikuussa 1980 Textilveredlungsunion (TVU) vastaanotti
sisäisen käsittelyluvan, jonka viranomainen (Hauptzollamt)
oli myöntänyt. Lupaa muutettiin, jotta menetelmää voitaisiin harjoittaa
omana käsittelynä. Heinäkuussa 1989 kantaja sijoitti tullivarastoonsa
lankaa, jota toinen saksalainen yritys Gebr. Schaefer
GmbH oli tuonut maahan Etelä-Koreasta. Lokakuussa Textilveredlungsunion
ilmoitti tulliviranomaisille, että se oli laskenut osan
tavaroista vapaasti liikkeelle ja maksanut tarvittavat tuontitullit.
Kuitenkin joulukuussa 1989 kantaja haki maksamiensa tuontitullien
palauttamista ja selitti, että sisäisen käsittelyn avulla
TVU oli työsopimuksen perusteella värjännyt osan Schaeferille
kuuluneista langoista, joka oli viety Bulgariaan. Hauptzollamt
hylkäsi kantajan hakemuksen sillä perusteella, että TVU:lle myönnetty
lupa ei kattanut työsopimuksen perusteella tehtyjä toimenpiteitä.
Kantaja väitti, että asetuksen N:o 1999/85 3 artiklan 2
kohdan nojalla oma käsittelylupa salli TVU:n käsitellä myös toiselle
henkilölle kuuluvia tavaroita yhteisön tullialueella. Hauptzollamt
puolestaan vetosi täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 7
kohtaan. Alioikeus (Finanzgericht) epäili edellä mainitun artiklan
pätevyyttä 3 artiklan 2 kohdan ja 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan
kanssa ja pyysi EY:n tuomioistuimelta em. artiklojen tulkintaa.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
385R1999 386R3677
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 30.4.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.