21.01.1993 691J0188

Ulkosuhteet - Kauttakulku - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 21.1.1993. Deutsche Shell AG vs.
Hauptzollamt Hamburg-Harburg. Hampurin Finanzgerichtin kysymykset
neuvoston päätöksellä 87/415/ETY hyväksytyn EFTAn ja ETY:n välisen
yhteistä kauttakulkumenettelyä koskevan yleissopimuksen tulkinnasta.
Tapaus C-188/91.

OIKEUSKYSYMYS: EY:n tuomioistuin katsoi, että sillä oli toimivalta
tulkita kyseisiä toimenpiteitä, koska ne perustuivat sopimukseen,
jonka toisena osapuolena oli EY ja jonka täytäntöönpano oli yhteisön
vastuulla. Kansainvälinen yleissopimus oli siten osa yhteisön oikeusjärjestystä.
Sekakomitean hyväksymiä toimenpiteitä on pidettävä
yleissopimuksen 15 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan suosituksina.
Siten suosituksilla oli suora yhteys yleissopimukseen. Tästä oli
seurauksena, että sekakomitean toimenpiteet muodostivat osan yhteisön
oikeutta.
Se, että yhteisön oikeudelliselta toimenpiteeltä puuttui sitova
vaikutus, ei estänyt EY:n tuomioistuinta antamasta ennakkoratkaisua
kyseisen toimenpiteen tulkinnasta. Vaikka sekakomitean toimenpiteet
eivät luoneet oikeuksia, joita kansallisten tuomioistuinten
olisi suojeltava, näiden tuomioistuinten oli tästä huolimatta
otettava huomioon kyseiset yleissopimuksen tulkintaa selventävät
toimenpiteet riitoja ratkaistessaan.

RATKAISU:
(1) EY:n tuomioistuimella on toimivalta antaa ennakkoratkaisu
yhtenäistä kauttakulkua koskevan yleissopimuksen nojalla perustetun
sekakomitean hyväksymien toimenpiteiden tulkinnasta. Yleissopimus
oli tehty 20 päivänä toukokuuta 1987, ja sopimuksen olivat
allekirjoittaneet Itävalta, Suomi, Islanti, Norja, Ruotsi, Sveitsi
sekä Euroopan talousyhteisö.
(2) Yleissopimuksen 11 artiklan 4 kohta ja 15 artiklan 2 kohta
eivät estä sekakomiteaa antamasta suosituksia, jotka koskevat
tavaroiden tunnistamista sinetillä silloin, kun EFTA-valtion rajatulli
ei ole tavaran määränpään tulli.
(3) Yleissopimuksen 11 artiklan 4 kohta ja 15 artiklan 2 kohta b
alakohta yhdessä yleissopimuksen liitteessä II olevan 65 artiklan
d kohdan kanssa eivät estä jäsenvaltion korkeampaa tulliviranomaista
määräämästä lähtövaltion tulliviranomaisten tavaroiden sinetöintiä
koskevan toimivallan rajoista.
(4) ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla aloitetun
menettelyssä EY:n tuomioistuimella ei ole toimivaltaa antaa ennakkoratkaisua
siitä, onko kansallinen toimenpide yhteisön oikeuden
mukainen.

TOSISEIKAT: Saksan viranomainen (Hauptzollamt) oli tehnyt päätöksen,
jonka mukaan Shellin ei tarvinnut tunnistaa järvialuksilla
kuljetettuja tuotteitaan yksinkertaisella kuvauksella. Tämä johti
siihen, että Shellin täytyi liittää useita lyijysinettejä kuhunkin
öljynkuljetuksessa käytettyyn alukseen. Nämä toimenpiteet vaativat
useiden tuntien työn ja estivät tynnyrien automaattisen täytön
jalostamolla. Viranomaisen päätös oli tehty talousministerin suosituksesta.
Suositus perustui yleissopimuksen hallinnosta ja täytäntöönpanosta
vastuussa olevan sekakomitean hyväksymiin toimenpiteisiin.
Tämän vuoksi sinetöintiä koskevia yleissopimuksen määräyksiä
oli noudatettava tiukasti. Hampurin alioikeus (Finanzgericht)
pyysi EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua neuvoston
päätöksen 87/415/ETY tulkinnasta.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
287A0015 287A0011
387D0415
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 2.5.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.