17.02.1993 691J0173

Sosiaalipolitiikka - Lisäavustus - Syrjintä - Eroraha - Työntekijä - Työsuhde - Velvoitteen täyttämättä jättäminen

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 17.2.1993. Commission vs. Belgium.
Komissio haki EY:n tuomioistuimelta julistusta siitä, että Belgia
oli jättänyt ETY:n perustamissopimuksen 119 artiklan ja vaihtoehtoisesti
neuvoston direktiivin 76/207/ETY mukaiset velvoitteet
täyttämättä. Tapaus C-173/91.

OIKEUSKYSYMYS: Belgiassa on voimassa lainsäädäntö, jonka mukaan
naispuoliset 60 vuotta täyttäneet työntekijät eivät ole oikeutettuja
työpaikan menetyksen yhteydessä maksettavaan erorahaan. Komissio
katsoo, että jättämällä tämän lainsäädännön voimaan Belgia
on jättänyt ETY:n perustamissopimuksen 119 artiklan ja neuvoston
direktiivin 76/207/ETY mukaiset velvoitteet täyttämättä.

RATKAISU:
(1) Belgia on jättänyt ETY:n perustamissopimuksen 119 artiklan
velvoitteensa täyttämättä, kun se on pitänyt voimassa työehtosopimuksen
N:o 17 mukaisen lainsäädännön, jonka mukaan naispuolisille
60 vuotta täyttäneille työntekijöille ei makseta työpaikan menetyksen
yhteydessä lisäavustusta.
(2) Belgia vastaa oikeudenkäyntikuluista.

TOSISEIKAT: Komissio oli lukuisissa vuonna 1990 annetuissa asetuksissa
esittänyt tarjouspyyntöjä, jotka koskivat puhdistetun rapsinsiemenöljyn
tuottamista ruoka-apuna Ugandaan, Mosambikiin ja
Bangladeshiin. Vuoden 1990 kuluessa komissio myönsi Cebagille
toimitussopimukset. Toimitusten viivästymisen vuoksi komissio
vähensi 104 508.61 ecun suuruisen summan asetuksen N:o 2200/87 22
artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan määritellystä kokonaishinnasta.
Cebag haki vähennetyn summan takaisinmaksua korkoineen ja
perusti vaatimuksensa C-172/89 Vandemoortele vs. Commission tapaukseen.
Kyseisessä tapauksessa EY:n tuomioistuin oli katsonut,
ettei asetus N:o 2200/87 oikeuttanut komissiota pidättämään maksua
toimituksen myöhästyessä.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
EY:n tuomioistuimen tulisi
(1) julistaa, että Belgia on jättänyt ETY:n perustamissopimuksen
119 artiklan velvoitteensa täyttämättä, kun se on pitänyt voimassa
lainsäädännön, jonka mukaan naispuolisille 60 vuotta täyttäneille
työntekijöille ei makseta työpaikan menetyksen yhteydessä erorahaa.
Vastaavassa tilanteessa miespuoliset työntekijät saavat erorahan.

(2) Belgia tulisi määrätä vastaamaan oikeudenkäyntikuluista.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 119 art. vastaa ETA-sopimuksen 69 artiklaa.
Neuvoston direktiiviin 76/207/ETY viitataan liitteessä XVIII.
Liitteeseen XVIII viitataan ETA-sopimuksen 70 artiklassa, joka
koskee miesten ja naisten tasa-arvoista kohtelua.
ETA-sopimusta sovellettaessa direktiiviä koskee seuraava mukautus:
[Sveitsin ja] Liechtensteinin on toteutettava tämän direktiivin
säännösten noudattamisen edellyttämät toimenpiteet 1 päivästä
tammikuuta 1995 alkaen.

ASIAA KOSKEVAA KOTIMAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
Työsopimuslaki 30.4.1970, SK:320/1970, erityisesti 17§.
L koulutus- ja erorahastosta 15.6.1990, SK:537/1990, erityisesti 3§.
Valtion virkamieslaki 24.10.1986, SK:755/1986, erityisesti 12 luku.
Eroraha-asetus 21.8.1987, SK:726/1987, erityisesti 2§.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E119 376L0207
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 25.5.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.