11.02.1993 691J0142

Ulkosuhteet - Vahingonkorvauskanne - Korko - Takaisinmaksu - Kumoamiskanne

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 11.2.1993. Cebag BV vs. Commission.
Cebag haki EY:n tuomioistuimelta komission velvoittamista suorittamaan
vahingonkorvausta asetuksen N:o 2200/87 22 artiklan 2 kohdan
b alakohdan mukaisesti Cebagilta peritystä maksusta korkoineen
sekä komission 27 päivänä maaliskuuta 1991 tekemän päätöksen kumoamista.
Tapaus C-142/91.

OIKEUSKYSYMYS: Kuten EY:n tuomioistuin totesi C-172/89 Vandemoortele
vs. Commission, ei ole olemassa oikeudellisia perusteita
pidättää maksua toimituksen viivästymisen johdosta. Ainoastaan
takaisinmaksusta luopuminen tai oikeuden vanhentuminen, joihin ei
ole kyseisessä tapauksessa vedottu, saattaisivat kumota hakijan
vaatimuksen. Korkovaatimuksen osalta EY:n tuomioistuin korosti,
että asetusken N:o 2200/87 18 artiklan 6 kohdan nojalla koronmaksuvaatimus
on esitettävä komissiolle kahdentoista kuukauden kuluessa
tarjouskutsussa määritellyn kauden päättymisestä. Korko on
maksettava kolmen kuukauden kuluessa täydellisen korvausvaatimuksen
esittämisestä. Maksu, joka on suoritettu yllä esitettyä myöhemmin
johtaa viivästyskorkoon komission peruskorkokannan mukaan.
Komissio ei kiellä sitä, että riitautettuja hankkeita koskeva
takaisinmaksuvaatimus oli tehty yllä mainittujen säännösten mukaisesti
kahdentoista kuukauden kuluessa.

RATKAISU:
(1) Komissio velvoitetaan maksamaan Cebag BV:lle 65 093.10 ecun
summa korkoineen. Korkoon sovelletaan komission korkokantaa. Korvausta
on suoritettava korvausvaatimusten esittämisen jälkeiseltä
kolmen kuukauden kaudelta.
(2) Komissio vastaa oikeudenkäyntikuluista.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
387R2200
EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISUT, JOIHIN TUOMIOISTUIN VIITANNUT:
689J0172
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 7.5.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.