26.01.1993 691J0112

Sijoittautumisoikeus - Itsenäinen ammatinharjoittaja - Syrjintä - Verotus - Vähennys - Kotipaikka - Henkilöiden vapaa liikkuvuus - Ennakkoratkaisu

Alkuperäinen ratkaisu

EY:N TUOMIOISTUIMEN RATKAISU 26.1.1993. Hans Werner vs. Finanzamt
Aachen-Innenstadt. Kölnin Finanzgerichtin kysymykset ETY:n perustamissopimuksen
itsenäistä ammatinharjoittajaa ja kansalaisuuteen
perustuvaa syrjintää koskevien määräysten tulkinnasta. Tapaus C-112/91.

OIKEUSKYSYMYS: EY:n tuomioistuin totesi, että Werner on Saksan
kansalainen, joka on suorittanut tutkintonsa Saksassa. Hän on aina
ollut töissä Saksassa. Häneen sovelletaan Saksan verolainsäädäntöä.
Ainoa seikka, joka poikkeaa tästä puhtaasti kansallisesta
taustasta on se, että Werner asuu toisessa jäsenvaltiossa kuin se,
jossa hän on töissä.

RATKAISU:
ETY:n perustamissopimuksen 52 artikla ei estä jäsenvaltiota määräämästä
raskaampaa verotaakkaa niille jäsenvaltion kansalaisille,
jotka eivät asu kyseisessä valtiossa, mutta harjoittavat ammattiaan,
ansaitsevat tulonsa ja säilyttävät omaisuutensa jäsenvaltion
alueella, kuin niille, jotka asuvat kyseisessä valtiossa.

TOSISEIKAT: Saksan tuloverolainsäädännön mukaan Saksassa asuvaa
luonnollista henkilöä verotetaan kaikesta tulosta (yleinen verovelvollisuus).
Henkilöä, joka ei asu Saksassa, verotetaan ainoastaan
hänen Saksassa ansaitsemasta tulosta (rajoitettu verovelvollisuus).
Lisäksi Saksassa sovelletaan suosituimmuusjärjestelmää
yleisesti verovelvollisiin naimisissa oleviin pareihin. Tätä järjestelmää
ei sovelleta rajoitetusti verovelvollisiin henkilöihin.
Saksan verotusjärjestelmä suosii yleisesti verovelvollisia ja
myöntää vähennyksiä silloin, kun aviomiestä ja -vaimoa verotetaan
yhdessä tai kun toista puolisoa ja lapsia verotetaan yhdessä.
Näitä vähennyksiä ei sovelleta rajoitetusti verovelvollisiin henkilöihin.

Werner on Saksan kansalainen. Hän on asunut vaimonsa kanssa Hollannissa
vuodesta 1961 lähtien ja ollut aina töissä hammaslääkärinä
Aachenissa Saksassa. Saadakseen suosituimmuusjärjestelmän edut
sekä vähennysoikeudet Werner haki täyden verotuksen mukaisia etuja.
Hänen hakemuksensa hylättiin, koska hän ei asu Saksassa. Werner
nosti kanteen alioikeudessa (Finanzgericht). Alioikeus pyysi
EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua ETY:n perustamissopimuksen
52 artiklan tulkinnasta.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO:
ETY:n perustamissopimuksen 52 ja 7 artiklat eivät sovellu puhtaasti
jäsenvaltion sisäiseen tilanteeseen.

VASTAAVAT MÄÄRÄYKSET ETA-SOPIMUKSESSA:
ETY:n perustamissopimuksen 52 art. vastaa ETA-sopimuksen 31 artiklaa.
ASIAA KOSKEVA KOTIMAINEN LAINSÄÄDÄNTÖ:
Tulo- ja varallisuusverolaki 29.12.1988, SK:1240/1988, erityisesti
1 luku, 9§, 13§, 110§.
L rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta
11.8.1978, SK:627/1978, erityisesti 2§, 5§ ja 6§.
EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ, JOTA TUOMIOISTUIN TULKINNUT:
157E052
------------------------------------------------------------
SELOSTE VALMISTETTU: 7.4.1993
HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN TALOUSOIKEUDEN INSTITUUTTI/BB

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.